Cum poți să verifici dacă patronul ți-a tras „țeapă” la cartea de muncă: s-a dat legea, nu te mai lăsa păcălit

Cum poți să verifici dacă patronul ți-a tras

De-a lungul anilor, cu toții am auzit mărturisiri triste de la angajații care se plângeau că au muncit pentru firme ce nu le-au achitat contribuțiile către stat sau chiar nu le-au făcut deloc carte de muncă.

Deși împotriva acestui fenomen există legi dure și sancțiuni pe măsură pentru firme, mulți angajatori continuă să practice această metodă necinstită de a-și reduce cheltuielile, motiv pentru care angajații trebuie să fie precauți și să facă ei înșiși verificări de rutină.

O astfel de verificare se va putea realiza prin Revisal – acolo unde salariații vor avea acces, lucru ce nu se întâmplă deocamdată, deși avem o lege în acest sens din luna mai.

De-abia săptămâna aceasta Guvernul de la București a adoptat un proiect de hotărâre care prevede că operaționalizarea accesului va veni abia din 2025.

Cu legea nouă nu-i de glumă, îl depistezi imediat pe patronul necinstit

Se pare că e nevoie de o perioadă atât de lungă din cauza faptului că „soluția tehnică încă nu există”, explică avocatnet.ro. Sursa citată mai notează că „actualul registru online nu permite, din punct de vedere tehnic, posibilitatea ca angajații, foști sau actuali, să acceseze situația lor legată de relațiile de muncă. Pentru ca actualizarea registrului online să fie posibilă, după cum reiese din nota de fundamentare a proiectului de HG, trebuie accesate fondurile europene din cadrul Programului național de redresare și reziliență menționate pentru acest jalon, respectiv punerea în funcțiune a sistemului Reges-online, ce are ca data de dare în folosință 31 decembrie 2024”.

„În vederea asigurării accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, cu privire la activitatea desfășurată în baza contractului/contractelor individual/e de muncă, precum și pentru generarea și descărcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un împuternicit al acestuia se poate prezenta pentru obţinerea numelui de utilizator şi a parolei, după caz la:

a) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul sau domiciliul;

b) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își desfășoară/șiau desfășurat activitatea salariații unităților fără personalitate juridică care au primit delegare de competență pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului;

c) sediul inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială salariatul/fostul salariat are domiciliul, în cazul în care sediul angajatorului a fost/se află în altă localitate decât localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat”, prevede proiectul la care facem referire.

De asemenea, conform textului proiectului, salariații trebuie să știe că obținerea numelui de utilizator și a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente: solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, cartea de identitate sau procura specială, în original sau duplicat, pentru cererile formulate de persoana împuternicită.

Salariații/foștii salariați care dețin semnătura electronică calificată, în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei se pot adresa prin email, utilizând această semnătură, inspectoratelor teritoriale de muncă.

„Vechimea în muncă sau în specialitate poate fi dovedită cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnătură olografă sau, după caz, semnătură electronică calificată, care atestă activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform documentelor deținute de angajator”, se mai arată în document.