Klaus Iohannis retrimite în Parlament legea privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului

Klaus Iohannis retrimite în Parlament legea privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis în cursul zilei de azi Parlamentului, spre reexaminare, Legea cu privire la aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Legea privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului, retrimisă în Parlament

Acest act normativ completează atribuţiile Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale cu activităţile privind autorizarea investigaţiilor clinice pentru dispozitive medicale, evaluarea performanţei pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro, autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman, precum şi monitorizarea siguranţei medicamentelor de uz uman prin activitatea de farmacovigilenţă.

„În opinia noastră, însă, unele dintre soluţiile legislative adoptate fie pot genera practici abuzive, fie pot afecta sănătatea publică, motiv pentru care se impune reanalizarea acestora de către Parlament”, se arată în cererea de reexaminare.

În plus, în document se menţionează că prin această lege ANMDMR „întreprinde demersurile legale în vederea prevenirii sau atenuării deficitului în aprovizionarea de medicamente prin compania Ministerului Sănătăţii – UNIFARM, care este derobată de aplicarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte modalităţi legale”.

Conform raportului comun al Comisiei pentru sănătate şi familie şi al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor, motivaţia introducerii, prin legea reexaminată, a derobării UNIFARM de la aplicarea Legii nr. 98/2016 în activitatea de aprovizionare cu medicamente, este dată de asigurarea nevoilor speciale pentru medicamente care nu se găsesc pe piaţa din România, destinate tratamentului unor boli rare.

Astfel că textul adoptat de Parlament nu distinge între aceste cazuri urgente şi justificate şi orice altă achiziţie de medicamente realizată prin UNIFARM.

„Considerăm că, în lipsa oricărei distincţii, legea este lipsită de claritate, fiind de natură să dea naştere unor practici arbitrare la achiziţia oricărui tip de medicament de către UNIFARM, prin eludarea dispoziţiilor Legii privind achiziţiile publice nr. 98/2016. În plus, menţionarea companiei UNIFARM, în mod explicit, ca fiind exclusă de sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 creează un tratament juridic diferenţiat faţă de cel aplicabil celorlalte companii active pe piaţa concurenţială, ceea ce ar putea impune, de asemenea, şi consultarea Consiliului Concurenţei pe această problemă”, găsim notat în document.

În concluzie, Legea nr. 98/2016, ca lege-cadru în domeniul achiziţiilor publice, a fost adoptată pentru a se putea transpune Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 cu privire la achiziţiile publice, urmărind totodată încurajarea autorităţilor contractante de a utiliza cât mai des proceduri de negociere competitivă şi de a se consulta în mod transparent cu piaţa.

Citește și: