Codul fiscal a fost modificat, din nou: ce trebuie să știi, ca să nu încalci legea

Codul fiscal a fost modificat, din nou: ce trebuie să știi, ca să nu încalci legea

Legislația fiscală națională a fost îmbunătățită cu noi prevederi ale directivelor Uniunii Europene. În acest sens, Executivul de la București tocmai a adoptat un proiect de ordonanță al Ministerului Finanțelor.

Important de menționat, încă de la început, este faptul că, în cadrul ședinței de Guvern, auritățile au mai adăugat o prevedere proiectului. Vorbim despre prelungirea până la 31 iulie 2022 a termenului în care companiile pot depune cerere de restructurare a obligațiilor bugetare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. Termenul aflat acum în vigoare este 31 ianuarie 2022, conform analizei profit.ro.

Care sunt noutățile din Codul fiscal

Una dintre cele mai importante măsuri care sunt prevăzute în proiectul de ordonanță al Ministerului de Finanțe vizează introducerea conceptului de mic producător independent pentru vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare concomitent cu menținerea statutului de mic producător independent de bere.

În continuare, textul proiectului ne arată că se stabilește instituirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, în limita a 50 de litri anual, realizat și consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către oaspeți, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc.

În cele din urmă, autoritățile noastre naționale cu atribuții în domeniul fiscal au în vedere introducerea, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2022, de scutiri de TVA și accize pentru operațiunile efectuate în legătură cu acțiunile de apărare desfășurate în cadrul politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene, similare scutirilor de TVA și accize pentru operațiunile efectuate în legătură cu acțiunile de apărare ale NATO.

În privința accizelor sau altor taxe importante, s-a luat în vedere, printre altele, introducerea conceptelor de „expeditor certificat” și „destinatar certificat” ca fiind persoanele înregistrate la autoritatea competentă, care în cadrul activității desfășurate, expediază produse accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru care se deplasează către teritoriul unui alt stat membru, respectiv, primesc produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul altui stat membru.

Tot la acest capitol se vorbește despre o altă măsură, respectiv conferirea destinatarilor certificați a dreptului de marcare a produselor accizabile prin timbre și banderole, având în vedere activitățile desfășurate;

O altă măsură importantă este completarea regimului privind pierderea iremediabilă a produselor accizabile, prin introducerea unor prevederi referitoare la situațiile în care nu intervine exigibilitatea accizelor, respectiv în cazul pierderii iremediabile totale sau parțiale din cauza naturii mărfurilor care are loc în timpul transportului acestora pe teritoriul unui alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, atunci când valoarea pierderii se încadrează în pragul comun de pierdere parțială pentru respectivele produse accizabile, cu excepția cazului în care un stat membru are motive rezonabile să suspecteze o fraudă sau o neregulă. În cazul în care pierderea iremediabilă, totală sau parțială, a produselor accizabile este stabilită, se introduce posibilitatea eliberării garanției depuse, integral sau parțial, după caz, la prezentarea unor dovezi corespunzătoare.

Este menționată și instituirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, în limita a 50 de litri anual, realizat și consumat de o persoană fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, cu condiția ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc, iar alcoolul din fructe, indiferent de concentrația acestuia, să fie produs din fructe cultivate de respectiva persoană.

Citește și: