ANAF pune tunurile pe români în această perioadă, iar consecințele sunt grave: ce drepturi ai, la ce să fii atent

ANAF pune tunurile pe români în această perioadă, iar consecințele sunt grave: ce drepturi ai, la ce să fii atent

ANAF este una dintre cele mai temute instituții din România, recunoscută mai ales pentru amenzile usturătoare pe care le aplică inspectorii antifraudă. Dacă ești luat în vizor de fisc, merită să știi care îți sunt drepturile.

În majoritatea cazurilor, controalele departamentului antifraudă din cadrul ANAF se realizează pe baza unei analize de risc. După aprobarea unor modificări legislative la codul de procedură fiscală, multe dintre inspecții nu vor mai avea în spate același mecanism. În schimb, în continuare, scopul va fi prevenirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale. Practic, schimbarea ține de atribuțiile organelor de control din cadrul Fiscului. Acestea ”exercită activități de control operativ fără informarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului cu privire la efectuarea controlului.”

Când vine ANAF în control, sub ce pretext, ce drepturi au

ANAF poate să vină în control în fără o analiză de risc prealabilă în două situații foarte bine definite:

 • în mod excepțional, în vederea efectuării unor acțiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii și combaterii fraudei și/sau evaziunii fiscale.

În privința drepturilor pe care le au angajații ANAF atunci când îți calcă pragul, conform Hotnews, lista este una destul de stufoasă:

 • Să efectueze verificări necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă și evaziune fiscală;
 • să cerceteze și să evalueze activități și/sau operațiuni în vederea stabilirii stării de fapt fiscale precum și să constate împrejurările în care au fost săvârșite faptele care pot avea consecințe fiscale, penale sau contravenționale, după caz;
 • să efectueze, în condițiile legii, controale în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă și evaziune fiscală la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal şi forma de organizare, precum şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
 • să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor;
 • să reţină documente, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control, în condiţiile legii;
 • să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor entităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în activitățile și/sau operațiunile investigate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;
 • să solicite, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul financiar-fiscal;
 • să aplice sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor, întocmind în acest sens proces verbal;
 • să dispună măsuri asigurătorii, în condițiile legii;
 • să dispună măsuri pentru prevenirea și corectarea abaterilor de la prevederile legislației fiscale și contabile

Ce drepturi ai când vine ANAF-ul în control

 • dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor care efectuează acțiunea de control antifraudă;
 • dreptul de a beneficia de asistență de specialitate;
 • dreptul de a refuza furnizarea de informații
 • dreptul ca activitatea sa să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării controlului;
 • dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente ca urmare a activității de control;

Ca referință, la finalizarea controlului antifraudă, se încheie un proces verbal de control, în condițiile legii, iar unul dintre exemplare rămâne la contribuabil/plătitor.