Lovitură grea pentru România, chiar de la cei care trebuie să ne ajute: s-a întors UE împotriva noastră?

Lovitură grea pentru România, chiar de la cei care trebuie să ne ajute: s-a întors UE împotriva noastră?

Sărbătorile de iarnă aduc un cadou cât se poate de sumbru pentru țara noastră. Din nefericire, el ne este oferit chiar de instituțiile de forță ale Uniunii Europene, cele care trebuie să ne apere și protejeze, conform tratatelor internaționale la care țara noastră a aderat.

Comisia Europeană a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Austriei, Suediei, Belgiei, Luxemburgului, Portugaliei, României şi Italiei. Motivul ar fi acela că aceste state nu ar fi eliminat cu eficacitate din ordinea lor juridică tratatele bilaterale de investiţii intra-UE (TBI) la care sunt părţi contractante, astfel încât acestea să nu mai producă efecte juridice.

Care sunt motivele pentru care UE ne tratează așa

Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestor 7 state membre pentru că nu au eliminat cu eficacitate din ordinea lor juridică tratatele bilaterale de investiții intra-UE (TBI) la care sunt părți contractante, astfel încât acestea să nu mai producă efecte juridice. Comisia și-a menținut vechea sa poziție potrivit căreia TBI-urile între statele membre ale UE constituie un sistem de tratate paralele care se suprapun și intră în conflict cu dreptul Uniunii, împiedicând astfel aplicarea deplină a acestuia. În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestora în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Belgia, Luxemburg, Portugalia, România şi Italia au semnat acordul multilateral în mai 2020, dar nu şi-au finalizat încă procesul de ratificare, necesar pentru a asigura securitatea juridică pentru investitori şi întreprinderi.

Potrivit unei informări transmise de reprezentanții Comisiei Europene, țara noastră nu a asigurat funcționarea a trei instalații industriale cu deținerea unei autorizații valabile în temeiul Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE) pentru a preveni sau a reduce poluarea.

De asemenea, România nu și-a adoptat primul program național de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva PNE”).

Comisia îndeamnă România, Austria, Suedia, Belgia, Luxemburgul, Portugalia și Italia să pună capăt tratatelor bilaterale de investiții (TBI) cu alte state membre ale UE.

Comisia Europeană și-a menținut vechea sa poziție potrivit căreia TBI-urile între statele membre ale UE constituie un sistem de tratate paralele care se suprapun și intră în conflict cu dreptul Uniunii, împiedicând astfel aplicarea deplină a acestuia. În absența unui răspuns satisfăcător din partea acestora în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

Instituția îndeamnă România, Grecia, Croația, Italia, Cipru să asigure punerea corectă în aplicare a Directivei 2014/89/UE de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim. Amenajarea spațiului maritim urmărește să organizeze activități umane în zonele marine pentru a îndeplini diverse obiective ecologice, economice și sociale.

Citește și: