Cartea de identitate electronică. Tot ce trebuie să știi despre noile buletine românești cu cip

Cartea de identitate electronică. Tot ce trebuie să știi despre noile buletine românești cu cip

Începând din luna august a acestui an, toți românii vor putea solicita să primească noua carte de identitate electronică.

Mnistrul de interne, Lucian Bode, a oferit detalii despre informațiile pe care le va conține cartea de identitate electronică.

Potrivit acestuia, noua carte de identitate electronică va avea dimensiuni reduse faţă de actualul document și va conține elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanția că identitatea nu le poate fi furată, iar instituțiilor publice sau private certitudinea că persoană care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document.

Cartea de identitate electronică

Noua carte de identitate electronică va avea ca dimensiuni lungimea – 105 mm; lăţimea – 74 mm și grosimea – 0,7 mm și va cuprine următoarele date:

a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;
e) termenul de valabilitate;
f) fotografia titularului;
g) codul numeric personal;
h) numele de familie şi prenumele;
i) cetăţenia;
j) locul naşterii;
k) sexul;
l) domiciliul.

De asemenea, tot în sistem informatizat se vor emite și cartea de identitate simplă, precum și cartea de identitate provizorie.

Citește și: Călătoriile în UE doar cu buletinul, interzise: de ce vei avea nevoie de Cartea Electronică de Identitate

Cartea de identitate simplă va conține următoarele elemente:

A Față

a) denumirea statului emitent;
b) tipul documentului;
c) numele de familie
d) prenumele;
e) sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
f) cetățenia;
g) data nașterii;
h) codul numeric personal (C.N.P.);
i) numărul documentului;
j) data expirării valabilității;
k) semnătura olografă a titularului;
l) imaginea facială a titularului.

B. Verso

a) domiciliul;
b) data emiterii și autoritatea emitentă;
c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ).

Cartea de identitate simplă are formatul ID1, de tip card. Atenție: Nu se va putea călători în străinătate pe baza cărții de identitate simplă!

Ce date va conține cartea de identitate provizorie:

A Față:

a) denumirea statului;
b) denumirea documentului;
c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre.

B. Verso. Aici va fi atașată fotografia titularului, împreună cu:

a) codul numeric personal;
b) numele de familie şi prenumele;
c) cetăţenia;
d) locul naşterii;
f) domiciliul
g) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
h) termenul de valabilitate;
i) motivul eliberării;
j) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
k) numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie;
l) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Buletine biometrice carti identitate cu cip

Românii vor putea opta pentru cărți electronice de identitate începând cu vârsta de 12 ani, documente prevăzute cu un CIP pe care sunt stocate imaginea facială și două amprente digitale și cu care se pot autentifica în Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit unui proiect scos în dezbatere publică în ianuarie 2020 de MAI.

Dacă părintele sau tutorele legal dorește, poate solicita eliberarea unei cărți de identitate pentru copil, indiferent de vârsta acestuia.