Tu strângi cureaua, alții se angajează în veselie la stat: asta e România

Tu strângi cureaua, alții se angajează în veselie la stat: asta e România

În mandatul actualului Cabinet de la Palatul Victoria, aparatul bugetar și-a mărit considerabil dimensiunile. Chiar și-n ultima lună înainte de a îngheța angajările în sectorul public, tot au mai fost adăugate 45 de posturi ocupate.

Conform celor mai recente date furnizate de Ministerul Finanțelor, numărul posturilor ocupate a crescut în luna mai cu numai 45. Trebuie notat că vorbim despre cel mai mic avans al angajărilor la stat, de când avem în funcție actuala coaliție de guvernare.

În luna mai, per ansamblu, țara noastră avea 1.269.707 de bugetari. Prin comparație, numărul acestora în aprilie se ridica la 1.269.662. De altfel, în noiembrie 2021 aparatul bugetar conținea 1.258.810 de angajați.

„Distracție” pe banii publici. Ce se întâmplă în sistem

Începând cu data de 1 iulie 2022, angajările la stat sunt înghețate. Totuși, vor mai exista unele angajări, rezultate din faptul că nu s-au încheiat concursuri lansate de diverse instituții. Ele finalizându-se în iulie, numărul bugetarilor va continua să crească.

„(1) În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și 31 decembrie 2022, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice, din:

a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic, se înțelege:

a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilității stabilite, nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;

b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

(3) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin.(1) lit.a), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, respectiv prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale prevăzute la alin.(1) lit.b).

(5) Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul instituțiilor prevăzute la alin.(1) lit.b) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, se arată în actul normativ care reglementează înghețarea angajărilor în sistemul public.

Discuția privind dimensiunile aparatului bugetar este deosebit de importantă, din moment ce politicienii noștri se plâng de faptul că nu ne descurcăm prea bine cu banii. Avem deficit bugetar destul de mare, practic cheltuim mai mult decât producem, dar și o datorie publică în creștere.

În cifre, se pare că după doar primele patru luni din an, deficitul bugetar al României a ajuns la 16,33 miliarde lei, respectiv 1,23% din Produsul Intern Brut (PIB). Pentru a avea un element de comparație, nivelul deficitului după primele trei luni era situat la 15,7 miliarde lei, adică 1,19% din PIB.

Referitor la datoria publică, aceasta era, în martie, ajunsă la aproape 594 mld. lei, în scădere faţă de cele 597 mld. lei față de februarie. Deși a scăzut din februarie în martie, față de prima lună din an suntem mai datori cu 18 mld. lei.