Tichete de creșă: părinții salariați primesc bani de la angajator – ce trebuie să faci

Tichete de creșă: părinții salariați primesc bani de la angajator – ce trebuie să faci

Părinții salariați pot primi de la stat tichete de creșă de la angajator. Așadar, salariații-părinți, care nu sunt în concediu de creștere și-și duc copiii la creșă ori îi lasă în grija unor bone autorizate, pot primi acest ajutor.

Tichetele se acordă lunar, în baza unei documentații stabilite prin lege și detaliate la nivel de angajator, nesupuse contribuțiilor sociale obligatorii, conform Avocatnet.ro.

„Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap”, potrivit Legii nr. 165/2018.

Acești bani se pot folosi doar pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

Plafonul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pe lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Ce acte trebuie să depui pentru aceste tichete de creșă

Actele pe care trebuie să le depui sunt următoarele: cerere pentru acordarea tichetului de creşă, dar și actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul.

De asemenea, trebuie să ai documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat.  Mai mult, documentele care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare trebuie să fie la dosar.

În final, trebuie să depui declaraţia pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Mai pot fi solicitate și alte documente de către angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.