Statul pune la bătaie 1 miliard de lei: ce trebuie să faci, ca să pui mâna pe o parte din bani

Statul pune la bătaie 1 miliard de lei: ce trebuie să faci, ca să pui mâna pe o parte din bani

Românii care vor să-și instaleze sisteme fotovoltaice trebuie să știe că, anul acesta, bugetul alocat pentru astfel de proiecte este în valoare de 1 miliard de lei.

Executivul de la București a decis, în cadrul ședinței de astăzi, să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Din bugetul stabilit reiese suma de 1 miliard de lei dedicată sistemelor fotovoltaice.

Pentru 2022, concret, avem 986 de milioane de lei, care vor fi distribuite astfel:

-686 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor și încheierea contractelor cu persoanele fizice care au fost înscrise în Program în sesiunea desfășurată în luna decembrie 2021;
-300 de milioane de lei pentru relansarea înscrierilor în Program în cursul anului 2022.

Care sunt condițiile

De fonduri pentru acest program pot beneficia doar:

-Persoanele fizice cu domiciliul in Romania;
-Proprietarul imobilului constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice;
-Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, in situatia in care imobilul constructie pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice este detinut in coproprietate (copropietarii semneaza pe cererea de finantare);
-Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
-Persoanele fizice care nu au obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local;

Conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 2.385/2021 lista documentelor necesare este următoarea:

-cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare;

-actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;

-actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;

-actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;

-împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul;

-actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei solicitanților;

Etichete: