Se schimbă legea deșeurilor din România: apar noi reguli și obligații, cine e luat în vizor

Se schimbă legea deșeurilor din România: apar noi reguli și obligații, cine e luat în vizor

Guvernul s-a pus pe treabă și vrea să îmbunătățească situația deșeurilor din România și a modalității în care autoritățile locale își respectă obligațiile care li se cuvin.

Executivul de la București a lansat un proiect de ordonanță ce vizează modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților. Noile prevederi vor viza autoritățile locale, ce vor avea atribuții mai bine trasate, dar și noi responsabilități.

Ce spune noua lege, de fapt

Ca referință, „apare o nouă activitate de colectare separată a fracțiunilor de deșeuri municipale, prin centre de colectare cu aport voluntar, la care utilizatorii pot preda, cu titlu gratuit, deșeurile reciclabile, deșeurile voluminoase, anvelopele uzate, deșeurile de echipamente electrice și electronice, de baterii și acumulatori, precum și alte tipuri de deșeuri stabilite de autoritățile administrației publice locale”, explică avocatnet.ro.

„Gestionarea deșeurilor municipale reprezintă o prioritate strategică la nivel național (…) Cu toate acestea, conform ultimului «Raport de țară» publicat pe 27 februarie 2019 «sistemul de gestionare a deșeurilor este subdezvoltat. Principalele probleme constau în colectarea separată insuficientă, lipsa de stimulente economice pentru a renunța la depozitare, scheme ineficiente de răspundere a producătorilor pentru ambalaje, lipsa de infrastructură și investiții în proiecte aflate pe trepte mai înalte ale ierarhiei deșeurilor, precum și lipsa de capacitate administrativă și de angajament din partea cetățenilor» (…)

Romania este unul dintre statele membre cu cel mai mare risc de neîndeplinire a țintelor din Directiva cadru deșeuri având în vedere că înregistrează în continuare o rată foarte scăzută de reciclare a deșeurilor municipale de 14% (7% reciclare materială și 7% compostare) și o rată foarte ridicată de depozitare a deșeurilor, de 70 % conform datelor Eurostat din 2017, în timp ce media UE este de 45% rata de reciclare și 24% rata de depozitare (…)

Nivelul redus de implementare, la nivel național, a prevederilor din O.U.G. nr. 92/2021 (anterior O.U.G. nr 74/2018) se datorează, în principal, neîndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale și de către ADI a obligațiilor legale ce le revin, cu privire la aprobarea includerii contribuției pentru economia circulară în tarifele distincte și la instituirea taxelor speciale pentru utilizatorii care beneficiază individual de serviciul de salubrizare fără a avea contract încheiat cu operatorul, fapt ce a condus la blocarea fluxului financiar între operatorii colectori, operatorii stațiilor de sortare/instalațiilor de tratare și operatorii depozitelor de deșeuri, cu încetarea anticipată, înainte de termen, a unor contracte de delegare” se arată în nota de fundamentare a acestui proiect.

Printre altele, autoritățile prevăd clar și implementarea, până la 31 decembrie 2023, a unui sistem de colectare separată a bio-deșeurilor, precum și implementarea, până la 1 ianuarie 2025, a sistemului de colectare separată a deșeurilor textile.

Totodată, după cum ne mai arată textul proiectului la care facem referire, apare obligativitatea implementării, până la 1 ianuarie 2025, a sistemului de colectare separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere.