S-au schimbat regulile, din nou, pentru consumatorii de energie și gaz: ce era gratis, acum e pe bani

S-au schimbat regulile, din nou, pentru consumatorii de energie și gaz: ce era gratis, acum e pe bani

Anul 2022 nu debutează cu vești prea bune pentru consumatorii români de energie electrică și gaze naturale. Dispar câteva gratuități importante, iar acest lucru nu va fi pe placul românilor, exasperați deja de scumpirile în masă, care le apasă pe umeri în ultimele luni.

În baza noii legislații din 2022, se schimbă regulile pentru procedura de racordare la rețelele de energie electrică și gaze naturale. Concret, este vorba despre măsurile incluse prin Ordonanța de Urgență nr. 143/2022, “pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative”.

Care sunt noutățile în domeniul energetic

În calitate de consumator casnic, trebuie să știi că racordarea rămâne gratuită, dar apar niște limite. De exemplu, nu va plăti decât costurile pentru o valoare medie a unui branșament, ce va fi stabilită de ANRE.

La articolul 51, alineatele (3.2)—(3.5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3.2) Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de investiții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat, în condiții de eficiență economică.

Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism.

(3.3) Prin excepție de la prevederile alin. (3.2 ) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE, luând în considerare prevederile alin. (3.1) și (3.2).

(3.4) Pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților, operatorul de distribuție are obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluția tehnică de racordare.

Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului. Pentru asigurarea calității lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a racordului/branșamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuție are obligația încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuție. Punerea în funcțiune a racordului/branșamentului și montarea aparatelor/ echipamentelor de măsură se va realiza în termenele și condițiile prevăzute de reglementările ANRE.

(3.5) În cazul clienților casnici care se racordează rețeaua de joasă operatorul de distribuție va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care data rambursării integrale coincide cu data punerii în funcțiune a instalației de racordare. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.”

La articolul 51, după alineatul (3.5 ) se introduce un nou alineat, alineatul (3.6), cu următorul cuprins:

„(3.6) În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/ branșamentului, realizate conform alin. (3.4), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca parte din baza activelor reglementate.„

Citește și: