O nouă zi liberă pentru angajați, angajatorul este obligat să ți-o dea: ce este autorecenzarea

O nouă zi liberă pentru angajați, angajatorul este obligat să ți-o dea: ce este autorecenzarea

La recensământul populației și locuințelor din acest an, salariații ce se vor autorecenza online au dreptul de a primi, potrivit regulilor stabilite în 2020, o zi liberă suplimentară de la angajator.

Acordarea acestei zile libere suplimentare este obligatorie pentru angajatori, iar data exactă în care salariatul primește timp liber trebuie stabilită de comun acord cu acesta. Recensământul a început deja, dar etapa de autorecenzare online, care dă dreptul salariaților la o zi liberă, va debuta pe 14 martie.

După cum stabilește OUG 19/2020, salariații “care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode”.

În plus, tot acolo există și “obligația angajatorului de a o acorda, iar în aceste condiții putem lua în discuție cel mult opțiunea salariatului de a solicita acordarea dreptului, nu și posibilitatea ca angajatorul să refuze o astfel de solicitare”, după cum punctează Dan Năstase, consilier juridic specializat în relații de muncă.

De fapt, actul normativ prevede că angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării online au obligația de a le acorda acestora ziua liberă plătită, la o dată stabilită de comun acord cu acestea.

Trebuie solicitată ziua liberă

Ziua liberă plătită trebuie acordată în cel mult 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării.

“În același timp, potrivit art. 38 din Codul muncii, salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege, iar orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate, însă, în acest caz, exercitarea dreptului este condiționată de îndeplinirea obligației de a comunica angajatorului, pe lângă solicitarea în sine, și dovada ori confirmarea autorecenzării”, mai subliniază specialistul.

Cu alte cuvinte, dacă nu există o solicitare sau o confirmare din partea salariatului, angajatorul nu e obligat să acorde ziua liberă stabilită de OUG 19/2020. Astfel, neîndeplinirea obligației care-i revine salariatului, de a solicita ziua liberă sau de a aduce dovada autorecenzării, nu ar putea fi interpretată ca o renunțare la dreptul prevăzut de lege în sens strict, fiind practic o neexercitare a dreptului.

Totodată, nici angajatorul nu poate refuza acordarea zilei libere până în momentul în care s-ar împlini termenul de prescripție, prin interpretarea, în mod eronat ori abuziv, a sintagmei „la o dată stabilită de comun acord”.