O nouă pensie în România, milioane de români se încadrează: documentele de care au nevoie angajații

O nouă pensie în România, milioane de români se încadrează: documentele de care au nevoie angajații

Un număr record de români lucrează peste graniță sau au lucrat la un moment dat. În mod evident, mulți au făcut-o la negru, dar cei care au făcut un efort pentru a activa legal în piața muncii se pot bucura o pensie mai generoasă.

În funcție de cât timp ai lucrat în străinătate, când ajungi la limita de vârstă, poți beneficia de pensie atât din partea autorităților naționale, cât și internaționale. Înainte de a te retrage însă din piața muncii, trebuie să soliciți toate informațiile necesare unui astfel de proces de la Casa de Pensii. Mai mult decât atât, ai nevoie de o serie de documente de la angajator pentru încasarea pensiilor internaționale.

Pensia din străinătate și pensia din România

În mod previzibil, dacă lucrezi în străinătate cu contract de muncă, având în vedere că plătești dări la statul străin, ai tot dreptul să primești pensie, la momentul retragerii din piața muncii. Aceasta se acordă însă și se calculează în conformitate cu legislația la nivelul fiecărui stat.

Dacă trăiești cu impresia că prea puțini români se află în această situație, te înșeli amarnic. Conform datelor agregate de Casa de Pensii, aproape 47.000 de români stabiliți în afara granițelor țării noastre încasează pensii internaționale. Cei mai mulți sunt în Germania și în Ungaria, în număr de 33.000. Aproape 2.500 de români primesc pensii în Italia, în timp ce alți 4.000 în Spania.

Pentru depunerea cererii de pensionare, românii aflați în străinătate au două posibilități, fie să o facă la Casa de Pensii din țara în care locuiesc, fie la cea din ultimul stat în care au lucrat. Dacă nu ai lucrat niciodată în țara în care locuiești, autoritățile din țara de domiciliu au obligativitate să înaintea cererea de pensionare către țara în care ai muncit ultima oară.

Revenind însă la situația din România, conform Casei de Pensii de la noi, în cazul persoanelor care au muncit în România și într-un alt stat membru UE, la calculul stagiului total de cotizare se valorifică vechimea cumulată în cele două state membre. În cazul angajaților care au muncit doar în străinătate, se pot transmite documente de vechime din statul respectiv pentru completarea stagiului minim de cotizare de pe meleaguri mioritice.

În România, pentru acordarea pensiei, angajatul are nevoie de următoarele documente:

 • carnet de muncă;
 • adeverință/e privind sporurile cu caracter permanent;
 • adeverință/e privind condițiile de muncă deosebite/speciale;
 • diplomă de studii superioare și foaia matricolă din care să rezulte perioadă și forma de învățământ zi. Dacă nu este înscrisă forma de învățământ, se prezintă adeverința emisă de instituția în cauză;
  livret militar;
 • acte de stare civilă;
 • cod de asigurare socială;
 • orice alte acte necesare categoriei de pensie solicitate.
 • Dacă o persoană nu are carte de muncă, trebuie să obțină de la angajator o adeverință cu următoarele date:
  • denumirea angajatorului;
  • datele de identificare ale persoanei;
  • perioada în care a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
   menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
  • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
  • salariul tarifar de încadrare;
  • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
  • perioada în care s-a acordat sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Toate documentele trebuie să aibă număr și dată de înregistrare, ștampila firmei la care a activat angajatul și semnătura celor care conduc societatea cu pricina.

Citește și: