Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii privind protecția avertizorilor în interes public

Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii privind protecția avertizorilor în interes public

Președintele Klaus Iohannis trimite Parlamentului la reexaminare Legea privind protecția avertizorilor în interes public. Șeful statului spune că printre motivele invocate este eliminarea posibilității examinării raportărilor anonime.

Iohannis trimite la reexaminare legea privind protecția avertizorilor

La nivelul UE, aceste raportări publice de către avertizori sunt o componentă în amonte pentru aplicarea dreptului și a politicile europene, explică Iohannis. 

„Analizând conţinutul normativ al Legii privind protecţia avertizorilor în interes public în vederea asigurării transpunerii adecvate a Directivei 2019/1937, precum şi ţinând cont de recunoaşterea europeană a instituţiei avertizorului în interes public şi a contribuţiei acesteia la crearea unei culturi a transparenţei şi a responsabilităţii democratice, apreciem că unele dintre soluţiile legislative propuse se impun a fi reanalizate de către Parlament, pentru motivele expuse în cele ce urmează.

La nivelul Uniunii Europene, raportările şi divulgările publice de către avertizori reprezintă o componentă în amonte pentru aplicarea dreptului şi a politicilor Uniunii.

Potrivit preambulului Directivei 2019/1937, „acestea alimentează sistemele naţionale şi europene de aplicare a legii cu informaţii care permit depistarea, investigarea şi urmărirea penală eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, crescând astfel transparenţa şi responsabilizarea”, se arată în motivarea lui Ioahnnis.

Iohannis: „Protecția avertizorilor, o parte importantă din cadrul de integritate”

Șeful statului mai arată că protecția avertizorilor este o parte importantă din cadrul de integritate, componentă a măsurilor de prevenire a corupției.

Protecţia efectivă a avertizorilor este o parte importantă din cadrul legislativ şi instituţional de integritate, componentă a măsurilor de prevenire a corupţiei, alături de prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese, transparenţa activităţilor de lobby, declararea averilor şi intereselor, transparenţa finanţării partidelor politice.

Importanţa acestor domenii, inclusiv a protecţiei avertizorilor de integritate, este reliefată de integrarea lor în monitorizarea efectuată de Uniunea Europeană în cadrul mecanismului generalizat privind statul de drept (pilonul al doilea, referitor la cadrul anticorupţie).

Aşa cum se arată şi în preambulul actului european, prin raportarea încălcărilor care aduc atingere interesului public, avertizorii în interes public joacă „un rol esenţial în demascarea şi prevenirea unor astfel de încălcări şi în garantarea bunăstării societăţii”, în domenii diverse ale vieţii sociale”, arată Klaus Iohannis.