Două proceduri de infringement de la UE împotriva României: asta era tot ce ne lipsea acum, ce ni se reproșează, de fapt

Două proceduri de infringement de la UE împotriva României: asta era tot ce ne lipsea acum, ce ni se reproșează, de fapt

România este pusă din nou într-o lumină total nefavorabilă în fața Uniunii Europene. Blocul comunitar răspunde la lipsa noastră de conformare și deschide două proceduri de infringement împotriva țării noastre.

Se pare că autoritățile noastre nu au fost din nou atente la ceea ce ne-a cerut comunitatea să facem, iar acum avem de suferit de pe urma acestui aspect. Concret, aleșii neamului nu au respectat termenul pentru transpunerea în legislația națională a normelor Uniunii Europene privind drepturile lucrătorilor și echilibrul între viața profesională și cea privată. Este vorba despre Directiva (UE) 2019/1152 privind condițiile de muncă transparente și previzibile.

Singurul lucru care ne poate oarecum consola, dacă putem afirma acest lucru, este că nu suntem singurii aflați într-o astfel de situație. Comisia Europeană s-a îndreptat, cu aceleași tipuri de proceduri și împotriva altor țări membre ale comunității europene, care, la fel, au încălcat termenul de aliniere la normele europene. Astfel, autoritățile europene au trimis, miercuri, o scrisoare de punere în întârziere către 19 state membre (Belgia, Cehia, Danemarca, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Finlanda).

Ce e procedura de infringement și cum ne poate afecta

Uniunea Europeană avertizează prin această procedură faptul că statul respectiv a încălcat anumite legi ale UE. Dacă nu se ajunge la un consens între bloc și statul căruia i se atrage atenția, acesta din urmă riscă să fie acționat în judecată și posibil sancționat cu amendă.

Iată cum se desfășoară întreaga procedură și care sunt pașii și potențialele urmări:

Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere prin care solicită informații suplimentare țării în cauză, care trebuie să trimită un răspuns detaliat într-o perioadă specificată, de obicei 2 luni.

În cazul în care Comisia concluzionează că țara nu își îndeplinește obligațiile în temeiul dreptului UE, poate trimite un aviz motivat: o solicitare oficială de a se conforma legislației UE. Acesta explică de ce Comisia consideră că țara încalcă legislația UE. De asemenea, solicită ca țara să informeze Comisia cu privire la măsurile luate, într-o perioadă determinată, de obicei 2 luni.

Dacă țara încă nu se conformează, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție. Cele mai multe cazuri sunt soluționate înainte de a fi trimise în judecată.

În cazul în care o țară din UE nu comunică la timp măsurile care pun în aplicare prevederile unei directive, Comisia poate solicita instanței să impună sancțiuni.

Dacă instanța constată că o țară a încălcat legislația UE, autoritățile naționale trebuie să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curții.