Ce trebuie să știi, dacă vrei să faci voluntariat în România: mare atenție, există legi clare, nu e chiar simplu

Ce trebuie să știi, dacă vrei să faci voluntariat în România: mare atenție, există legi clare, nu e chiar simplu

Tot mai mulți români se îndreaptă către activități de voluntariat sau cel puțin au ajuns să fie mai atenți și să susțină, sub o formă sau alta, din umbră astfel de inițiative.

În acest context, e important să știm câteva norme legislative care reglementează această activitate, în general, pentru a fi în legalitate când o desfășurăm sau când observăm pe alții participând la diverse astfel de proiecte.

” Voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.

Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi”, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

De la ce vârstă poți să fii voluntar și ce spune legea, de fapt

Pentru început, conform explicațiilor avocatnet.ro, trebuie să știi că nu există „în mod expres, o limită minimă privind vârsta voluntarului, însă este stipulat că „voluntarul este orice persoană fizică (…) care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației din domeniul muncii”, ceea ce înseamnă că cel mai tânăr voluntar poate avea 15 ani, dacă are acordul părinților, sau 16 ani, fără a fi necesar acordul părinților”.

Consultând atent legislația, aflăm că voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

Ei bine, activitatea de interes public reprezintă activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.

În continuare, din Art.13 al legii anterior menționate, aflăm următoarele informații utile:

„(1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

(2) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă”.