Când trebuie să depui dosarul de pensionare în România: lista actelor necesare și momentul primei pensii

Când trebuie să depui dosarul de pensionare în România: lista actelor necesare și momentul primei pensii

Ieșirea la pensie în România vine cu o serie stufoasă de întrebări pentru români. Cei mai mulți nu știu când trebuie depus dosarul de pensionare, care sunt documentele necesare și, mai ales, când intră primii bani.

Casa Națională de Pensii Publice este foarte transparentă când vine vorba de o serie de informații utile pe care ar trebui să le știe toți viitorii pensionari. De exemplu, dacă vrei să știi când trebuie să-ți depui dosarul de pensionare, momentul este cât se poate de clar definit. Faci acest lucru în momentul în care ai ajuns la data îndeplinirii condițiilor pentru pensionare prevăzute de prezenta lege. Ca referință, actele trebuie depuse la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază ai domiciliul.

Cum te pensionezi în România

După ce ai depus actele, trebuie să primești o decizie de pensionare, cu mențiunea că s-ar putea că cererea să-ți fie respinsă. În orice caz, admiterea sau respingerea cererii, prin lege, trebuie emisă de casa de pensii pe raza căruia locuiești în termen de 45 de zile.

În privința momentului în care primești banii, nu există o dată bătută în cuie, dar este important de reținut că data acordării se stabilește prin aceeași decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei sectoriale de pensii, după caz. O excepție de la regulă ține de pensia anticipată și pensia anticipată parțial. Acestea din urmă se plătesc inevitabil la data încetării calității de asigurat.

Ca o notă de subsol importantă, în cazul în care mai muncești după ce ai început să primești pensie și, implicit, mai cotizezi la bugetul de stat, poți solicita recalcularea pensiei, în condițiile legii. Practic, s-ar putea să-ți crească valoarea pensiei lunare prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare prevăzute de lege, care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a acesteia, conform CNPP.

În ceea ce privește documentele necesare pentru pensia la limită de vârstă, lista este următoarea:

 • Cererea pentru înscriere la pensie – Anexa 6
 • Carnetul de muncă (original și copie)
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie)
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie)
 • Adeverință care să ateste pentru perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original)
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

   

 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învățământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învățământ universitar din străinătate;
 • adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
 • adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
 • procura specială, pentru mandatar (original şi copie) dacă este cazul;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • Adeverința -tip pentru înscrierea la pensie conform art. 65 alin.(5) din Legea 263/2010 – (Anexa nr. 5);
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;