Casa Națională de Pensii Publice atrage atenția elevilor și studenților care beneficiază de pensia de urmaș.

Aceștia au termen până la 25 septembrie 2022 să depună, după caz, o adeverință sau o declarație pe propria răspundere. Dacă nu o fac, suma asociată lunii noiembrie va fi dedusă din plată.

Conform CNPP, pensia de urmaş se calculează din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susținătorul decedat sau din pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv în situațiile în care era în plată cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipată sau pensie anticipată parțială.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat sau, după caz, din punctajul mediu anual aferent pensiei de invaliditate gradul I, în funcţie de numărul urmașilor îndreptățiți.

O excepție de la regulă în cazul orfanilor de ambii părinţi, unde cuantumul pensiei de urmaș se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş pentru fiecare părinte.

Termenul limită este 25 septembrie 2022

„Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2022, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022 – 2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul în care adeverința nu este depusă, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

  • să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2022, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (model);