200 de euro de la stat, direct în buzunarul acestor români: care sunt condițiile pentru a primi banii

200 de euro de la stat, direct în buzunarul acestor români: care sunt condițiile pentru a primi banii

Statul continuă să ajute agricultorii români, ce traversează o perioadă marcată de provocări financiare. Tocmai pentru a le veni în întâmpinarea nevoilor de finanțare, Ministerul Agriculturii le acorda, direct, 200 de euro, dacă îndeplinesc o serie de criterii esențiale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) tocmai a lansat în dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022.

Conform proiectului, agricultorii beneficiază de 200 euro/hectar, dacă îndeplinesc o serie de condiții. Printre acestea, fermierii români trebuie să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producției să o depoziteze.

Important de menționat este faptul că acest ajutor se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei.

Lista completă a criteriilor

Conform MADR, fermierii trebuie să respecte următoarele condiții, pentru a putea fi declarați eligibili:

-să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
-să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere a producției de cartof de consum, anul …………., beneficiar numărul …………, Direcția Agricolă Județeană ……..…./a Municipiului București“;
-să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producției să o depoziteze;
-să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022;
-să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor, prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.

Aceste condiții trebuie îndeplinite, desigur, aducând instituției statului documente justificative, care să ateste atât nivelul producției, cât și depozitarea. Pentru producție, dovada obținerii producției de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării. În aceeași ordine de idei, depozitarea se demonstrează cu următoarele tipuri de acte: fișă de magazie, notă de intrare recepție, contract de custodie, pentru beneficiari sau declarație pe proprie răspundere.