Vin banii de la UE pentru România: din nefericire, sunt 7 regiuni din țară care se vor zbate în sărăcie, până în 2027

Vin banii de la UE pentru România: din nefericire, sunt 7 regiuni din țară care se vor zbate în sărăcie, până în 2027

În prima zi a acestei săptămâni, Comisia Europeană a dat undă verde hărții pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027. Din păcate, există 7 regiuni din țară care vor fi cele mai defavorizate la împărțirea fondurilor.

Ajutoarele sunt oferite în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale („OAR”). Important de menționat este că OAR revizuite, care au fost adoptate de Comisie la 19 aprilie 2021 și vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, permit statelor membre să ajute regiunile europene cele mai defavorizate să recupereze decalajele și să reducă disparitățile în ceea ce privește bunăstarea economică, veniturile și șomajul – obiective de coeziune care se află în centrul politicilor Uniunii.

Trebuie să știi că această hartă a ajutoarelor regionale evidențiază zonele din țara noastră care sunt eligibile să primească ajutor regional destinat investiţiilor.

Cum se vor împărți banii

Conform regulamentului, vor fi eligibile pentru a primi ajutoare regionale destinate investițiilor regiuni care acoperă 89,34 % din populația României:

-șapte regiuni din România (Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest) se numără printre regiunile cele mai defavorizate din UE, cu un PIB pe cap de locuitor sub 75 % din media UE. Prin urmare, acestea sunt eligibile pentru a primi ajutor în temeiul derogării de la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (așa-numitele zone „a”), cu intensități maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari cuprinse între 30 % și 60 %, în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor al zonei „a” respective. Aceasta include o creștere de 10 % pentru anumite părți ale regiunilor în cauză care au fost afectate de o pierdere relativ ridicată a populației în ultimul deceniu;

-douăzeci și opt de municipii, din patru părți diferite ale regiunii Ilfov care se învecinează cu zona „a” Sud-Muntenia, sunt eligibile pentru a primi ajutor în temeiul derogării de la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE (așa-numitele zone „c” care nu sunt predefinite). Intensitățile maxime ale ajutoarelor pentru întreprinderile mari din aceste zone vor varia între 35 % și 45 %, pentru a se asigura că diferența dintre intensitățile zonelor „c” și zonelor învecinate „a” nu depășește 15 %.

„În toate domeniile de mai sus, intensitățile maxime ale ajutoarelor pot fi majorate după cum urmează, pentru investițiile inițiale cu costuri eligibile de până la 50 de milioane EUR: cu 10 puncte procentuale pentru investițiile realizate de întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru investițiile realizate de întreprinderile mici”, transmit oficialii Comisiei Europene.

Aceste măsuri vin în contextul în care, statele membre ale Uniunii Europene, deși pot fi definite ca fiind o mare familie, un mare bloc comunitar, reunesc sub această cupolă o diversitate de etape de dezvoltare. Nivelul de trai, bunăstarea, dezvoltarea, evoluția, nu sunt la același nivel în toate statele membre ale UE, fiind, în unele cazuri, diferențe substanțiale și decalaje care, potrivit autorităților europene, trebuie recuperate.

Prin urmare, transmit liderii UE, „ajutoarele de stat regionale au scopul de a sprijini dezvoltarea economică a zonelor defavorizate ale Europei, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între statele membre”.

Citește și: