Schimbări importante în depistarea cazurilor de Covid-19 în România: cine este suspect, confirmat

Schimbări importante în depistarea cazurilor de Covid-19 în România: cine este suspect, confirmat

Pe parcursul zilei de ieri, Institutul Național de Sănătate Publică a adus schimbări importante definițiilor de caz asociate noului coronavirus. Acestea sunt relevante pentru a înțelege când ești suspect de coronavirus și cum afli dacă ești confirmat.

În speranța de a clarifica un pic momentele în care cineva se poate considera suspect de coronavirus sau când ar trebui să intre în carantină, Institutul Național de Sănătate Publică din România a adus mai multe modificări definițiilor de caz asociate infecțiilor cu Covid-19.

De exemplu, persoanele cu simptome precum tuse, febră sau scurtarea respirației și care au avut contact direct cu un caz confirmat de COVID-19 în perioada de 14 zile anterioară datei debutului sunt considerate suspecte de COVID-19 și sunt testate obligatoriu. În același timp, cele în cazul cărora se constată evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19 sau este detectat acid nucleic sau antigenul SARS-CoV-2 într-o probă biologică sunt considerate cazuri confirmate.

Lista completă a schimbărilor în ceea ce privește definițiile de caz aferente sindromului respirator acut cu noul coronavirus – Covid-19 pot fi parcurse mai jos:

Criterii clinice:
Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome:
 • Tuse
 • Febră
 • Scurtarea respirației
 • Debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei
 • Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include cefalee, frisoane, mialgii, astenie, vărsături și/sau diaree.

Criterii de diagnostic imagistic:

 • Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19

Criterii de laborator:

 • Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică. Testul rapid antigenic ar trebui efectuat în maximum 5 zile după data debutului sau în maximum 7 zile după data expunerii. Dacă data expunerii nu este cunoscută, testul rapid antigenic ar trebui efectuat cât mai curând posibil.

Criterii epidemiologice:

Cel puțin unul dintre următoarele:

 • contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioară datei debutului;
 • rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 14 zile anterioară datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmată.

În ceea ce privește tipurile de cazuri de coronavirus, acestea sunt împărțite în trei categorii:

 • A. Caz posibil – Orice persoană care întrunește criteriile clinice
 • B. Caz probabil – Orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat SAU orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic
 • C. Caz confirmat – Orice persoană care întrunește criteriile de laborator.

Este important de reținut că testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru orice caz posibil.

Contactul direct este definit ca:
 • Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
 • Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
 • Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
 • Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;
 • Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
 • Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.

Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului.

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU este considerată contact direct în niciuna dintre situațiile de mai sus
Citește și: