Schimbare majoră la ANAF: formularul de care trebuie să afle toți românii

Schimbare majoră la ANAF: formularul de care trebuie să afle toți românii

ANAF va trimite tuturor contribuabililor persoane fizice un nou formular, denumit „Înştiinţarea pentru discuţia finală”.

Vizați sunt contribuabilii persoane fizice cărora le-a fost verificată situația fiscală în baza Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018. Aceștia vor primi noul formular „Înştiinţarea pentru discuţia finală”, care cuprinde toate informațiile utile contribuabilului, cu privire la întâlnirea cu reprezentanții Fiscului.

Ce informații va conține noul formular ANAF

În formular regăsim, spre exemplu, locul și ora la care contribuabilul se poate întâlni cu inspectorii ANAF, posibilitatea că întâlnirea să aibă loc față în față sau virtual. De asemenea, formularul conține în mod obligatoriu și numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi datele de contact.

  • denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul
  • numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii formularului
  • numele şi prenumele persoanei fizice supuse verificării
  • codul de identificare fiscală: codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF – pentru persoanele care nu deţin CNP)
  • domiciliul fiscal al persoanei fizice supuse verificării

În cadrul întâlnirii, inspectorii ANAF îi vor prezența contribuabilului concluziile rezultate în urma verificării situaţiei fiscale personale făcute în baza Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018.

Toate acestea sunt cuprinse într-un proiect legislativ, prezentat de economica.net.

Conform analizei, noul proiect de lege presupune următoarele trei mari modificări

  • introducerea formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală” ca act procedural care trebuie emis de Fisc pentru finalizarea verificării situaţiei fiscale personale făcute în baza OP ANAF nr. 2117/2018
  • introducerea prevederilor referitoare la posibilitatea persoanei fizice de a contesta decizia de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale. În acest sens a fost modificată anexă 7.a a OP ANAF nr. 2117/2018
  • eliminarea instrucţiunilor despre înscrierea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale (în acest sens, a fost modificată anexa nr. 3.b a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018) şi includerea instrucţiunii de întocmire a formularului pentru consemnarea datei de începere, indiferent dacă persoana fizică se prezintă sau nu la locul verificării situaţiei fiscale personale (în acest sens, a fost modificată anexa nr. 5.b. a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018)

Înștiințarea pentru discuţia finală prevede exercitarea dreptului persoanei fizice verificate de a fi ascultat, precum şi precizări privind îndeplinirea procedurii de audire în conformitate cu prevederile art. 9 şi 145 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precizează sursa citată.

Modelul formularului în cauza este prezentat în anexa 1 a proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117 din 2018.

Citește și: