Ai asigurare la City Insurance? Trebuie să vezi noutățile: sunt vești bune

Ai asigurare la City Insurance? Trebuie să vezi noutățile: sunt vești bune

Șoferii asigurați la City Insurance sau beneficiarii polițelor trebuie să știe că Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) are la momentul acesta 620 de milioane de lei pentru a plăti despăgubiri. Mai mult decât atât, legislația este permisivă și prevede posibilitatea suplimentării fondurilor, în caz de necesitate.

Mona Lucia Cucu, director general adjunct al FGA, susține că. Fondul are la momentul acesta un disponibil de 620 de milioane de lei, însă legea prevede mijloace de suplimentare a acestor fonduri. El se actualizează permanent.

Plăţile se vor face începând cu luna decembrie, pe măsura înregistrării cererilor, şi sunt convinsă că există suficiente resurse şi la nivel de piaţă lucrurile se vor regla în aşa fel încât nimeni să nu fie afectat de acest faliment.

„Până acum, din ce ştiu, au fost primite undeva la 10.000 de cereri de plată, atât cereri de deschidere de dosar, cât şi cereri de restituire de primă. Cele mai multe vin din zona deschidere dosar.

Având în vedere că termenul pentru depunerea cererilor de plată a fost mai recent, deschidere dosar am primit începând cu data retragerii autorizaţiei, în timp ce cereri de plată se primesc acum, după publicarea deciziei”, a mai spus oficialul FGA.

Acum e mai ușor să îți rezolvi problemele legate de falimentul City

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor.

FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română.

Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare).

Procedura de plată instrumentată de FGA este una administrativă, necontencioasă, fiind reglementată de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare şi de normele ASF emise în aplicarea acesteia.

Practic, creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată. În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta, fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de City Insurance S.A. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu City Insurance S.A. în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență a City Insurance S.A., dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.

Citește și: