Acest material înlocuiește pielea naturală și e creat într-un mod la care nu te aștepți

Acest material înlocuiește pielea naturală și e creat într-un mod la care nu te aștepți

Pielea este folosită ca material durabil și flexibil în multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Înlocuitorii din piele derivați din ciuperci sunt considerați a fi o alternativă etică și ecologică față de pielea obținută în mod tradițional.

O echipă internațională condusă de chimiștii Alexander Bismarck și Mitchell Jones de la Universitatea din Viena demonstrează potențialul considerabil al acestor țesături regenerabile durabile derivate din ciuperci.

Pielea tradițională și alternativele sale sunt obținute de obicei de la animale și, respectiv, din polimeri sintetici. Pielea poate fi considerată un coprodus al producției de carne, atât cu creșterea animalelor, cât și cu procesul de producție a pielii, considerat din ce în ce mai îndoielnic din punct de vedere etic.

Însă, pe lângă problemele legate de morală, producția de piele naturală aduce cu sine și probleme de mediu, întrucât atât defrișările pentru pășunat, emisiile de gaze cu efect de seră din procesul de producție, cât și utilizarea substanțelor periculoase în procesul de tăbăcire, afectează mediul înconjurător.

De altfel, producția alternativă de înlocuitori sintetici pentru materialele din piele, precum clorura de polivinil (PVC) sau poliuretanul (PU) depinde, de asemenea, de substanțele chimice derivate din combustibili fosili.

Soluția crește în grădină

„Aici intră în joc materialele asemănătoare pielii create din ciuperci, care, în general, sunt neutre în CO2 și biodegradabile la sfârșitul duratei lor de viață”, spune Alexander Bismarck de la Facultatea de Chimie de la Universitatea din Viena.

Înlocuitorii din piele pot fi produși din ciuperci prin reciclarea subproduselor forestiere la preț redus, cum ar fi rumegușul. Acestea servesc drept materie primă pentru creșterea miceliului fungic, care constituie o masă de structuri tubulare alungite și reprezintă creșterea vegetativă a ciupercilor filamentoase.

În câteva săptămâni, biomasa fungică poate fi recoltată și tratată fizic și chimic prin presare și reticulare.

„Ca rezultat, aceste foi de biomasă fungică arată ca pielea și prezintă proprietăți tactile comparabile”, spune Alexander Bismarck.

Inlocuitor piele din ciuperci

Primele companii de biotehnologie comercializează deja materiale derivate din ciuperci.

Materialele înlocuitoare din piele derivate din ciuperci conțin de obicei chitină complet biodegradabilă, care acționează ca un stabilizator în material, și alte polizaharide, cum ar fi glucanii.

În propriile studii, Alexander Bismarck și Mitchell Jones au efectuat deja cercetări folosind specii de ciuperci, cum ar fi ciuperca A. bisporus și ciuperca D. confragosa, pentru a produce construcții asemănătoare hârtiei și spumei, materiale folosite pentru aplicații, cum ar fi izolația.

În acest articol de revizuire, oamenii de știință examinează durabilitatea pieilor bovine și sintetice și prezintă o imagine de ansamblu asupra primelor dezvoltări și comercializare a înlocuitorilor de piele derivate din ciuperci.

Potrivit autorilor, una dintre cele mai mari provocări în producția de materiale asemănătoare pieii derivate din ciuperci este în continuare realizarea de covorașe de miceliu omogene și consistente, “care să prezinte o creștere uniformă în grosime, culoare și proprietăți mecanice consistente”.

Până în prezent, producția acestor materiale a fost condusă în principal de spiritul antreprenorial.

Ciupercile, ca materie primă pentru înlocuitorii de piele, oferă o alternativă rentabilă, sănătoasă din punct de vedere social și ecologic față de pielea bovină și sintetică și prezintă un interes deosebit pentru consumatorii și companiile conștiente de durabilitate, precum și pentru comunitatea vegană, scriu cercetătorii.

Progresele substanțiale în această tehnologie și numărul tot mai mare de companii care produc alternative pe bază de biomasă sugerează că acest nou material va juca un rol considerabil în viitorul materialelor etice și ecologice.

Etichete: