Anunțul zilei: decizia importantă a Ministerului Educației. Monica Anisie a decis ce se întâmplă cu acești elevi

Anunțul zilei: decizia importantă a Ministerului Educației. Monica Anisie a decis ce se întâmplă cu acești elevi

Conform anunțului Ministerului Educației, aflăm că se va urmări parcursul educațional la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copiii cu nevoi speciale. Acest lucru se va întâmpla prin intermediul a 425 de programe școlare aprobate de ministrul Educației.

Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a emis Ordinul prin care s-au aprobat, pentru prima dată, programele școlare pentru cele 425 de discipline din învățământul special.

Aceste programe școlare pentru învățământul special sunt elaborate în baza planurilor-cadru aprobate prin OMEN nr.3.662/2018 și reprezintă o premieră prin prisma faptului că față de ceea ce exista anterior, acestea sunt concepute ținând seamă de tipurile de dizabilitate, și nu gradele de deficiență.

Noile programe ale Ministerului Educației vor intra în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022

Astfel, prin intermediul acestor 425 de programe școlare, se va urmări parcursul educațional la nivel preșcolar, primar și gimnazial pentru copiii cu: dizabilități intelectuale grave, severe și/sau associate, dizabilități intelectuale moderate, grave, severe și/sau associate, dizabilități senzoriale multiple, dizabilități auditive, vizuale, dar și locomotorii.

Din cele 425 de programe școlare aprobate, 71 sunt în limba maghiară. Totodată, au fost elaborate și programele școlare pentru elevii din centrele de detenție, centrele educative și penitenciare.

Ministerul Educației reamintește că, potrivit art. 53 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, învățământul special dispune de planuri de învățământ, de programe școlare, de programe de asistență psihopedagogică, de manuale și de metodologii didactice alternative, adaptate tipului și gradului de dizabilitate, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Învățământul special și special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ românesc și oferă tuturor copiilor, elevilor și tinerilor programe educaționale adaptate gradului de deficiență și nevoilor lor de dezvoltare, precizează MEC, conform sursei menționate.

Elevii cu dizabilități au dreptul la educație în învățământul de masă

Astăzi, aproximativ jumătate din elevii cu dizabilități sunt școlarizați în învățământul de masă.

Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută încât să răspundă unui spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale.

Ținând cont de această realitate, învățământul special, special integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învățământului preuniversitar, în funcție de tipul și gradul dizabilității.

Citește și: