Ajutor în valoare de 2.000 de euro de la stat pentru firmele și afacerile mici: care-s condițiile

Ajutor în valoare de 2.000 de euro de la stat pentru firmele și afacerile mici: care-s condițiile

Guvernul continua seria măsurilor menite să ajute afacerile în vremuri de pandemie. Acum, a pregătit un proiect prin care-și propune să ajute afacerile mici, de la PFA-uri la microfirme și anumite ONG-uri.

În vremuri de criză, ai zice că la Guvern că s-a deschis robinetul cu bani. După marele Plan de Relansare Economică, a venit rândul unor măsuri gândite pentru companiile mici. Ca la orice măsură de acest fel, totul sună bine pe hârtie.

Un proiect de OUG prevede plata a 2.000 de euro cash pentru microfirme, PFA și unele ONG-uri. Există, însă, niște condiții și printre ele se numără o listă a activităților finanțabile pentru PFA și ONG.

2.000 de euro de la Guvern pentru afacerile mici

Vorbim, așadar, de niște microgranturi, care vor oferite celor care au nevoie de bani în această perioadă. Suma se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, spune textul proiectului Ordonanței de Urgență, iar banii nu mai trebuie dați înapoi.

Beneficiarii sunt următorii:

  • micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă
  • Persoane fizice autorizate (PFA)
  • ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute în anexa proiectului

Cum spuneam, însă, banii nu-s pentru toată lumea. Guvernul vrea să acorde banii doar în anumite condiții.

Cine beneficiază

Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz.

Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.

Condiții cumulative

Microgranturile din prezenta ordonanță de urgență se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • – au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
  • – au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția ONG și a beneficiarilor medicali numiți mai sus.
  • – își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant. Tipuri de cheltuieli Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

Pe ce pot fi cheltuiți banii

Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; – datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

  • – cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat; – cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă; –
  • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
  • – cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
  • – cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii – pe principiul primul venit-primul servit.

Raport de progres

Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul autorităților să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant.

Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmite prin aplicaţia electronică ordinele de plată lunar către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului întocmit lunar, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

DĂ PLAY ȘI FII MAI INFORMAT DECÂT PRIETENII TĂI
Citește și: