Interzis la bullying în România: ce lege a fost dată pentru elevii români

Interzis la bullying în România: ce lege a fost dată pentru elevii români

De acum înainte bullying-ul din școlile românești este interzis prin lege. Senatul a adoptat proiectul de lege care interzice această practică în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale, după cum arată HotNews.

Astfel, noua lege prevede că „în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying”. Mai mult, programele de formare continuă a personalului didactic va cuprinde și sesiuni de informare și cursuri de perfecționare cu privire la problemele legate de bullying. Aceste cursuri vor avea scopul de a-i ajuta pe profesori să dobândească competențe de identificare și soluționare a cazurilor de violență psihologică.

Violența psihologică mai sus menționată – sau bullying-ul – se definește ca fiind „seria de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, într -un context social dificil de evitat, săvârşite cu intenţie, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecinţă atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane şi vizează aspecte de discriminare şi excludere socială, care pot fi legate de apartenenţa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile persoane, acţiune sau serie de acţiuni, comportamente ce se desfăşoară în unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale”.

Proiectul de lege a fost inițiat de doi deputați PSD – Petre Florin Manole, membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Andrei Pop, secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. Legea a trecut de Senat cu 96 de voturi „pentru”.

Manole a explicat ce va trebui să facă un copil care este agresat la școală. „Va trebui să semnaleze acest lucru.”, a zis el, potrivit RFI. „Profesorul aşa cum prevede proiectul ăsta de lege ar trebui să fie deja pregătit în următoarea perioadă, astfel încât să ştie cum să reacţioneze şi cum să gestioneze, pentru că un profesor care ajunge mediator al unei astfel de situaţii trebuie să gestioneze atât situaţia celui agresat, cât şi situaţia agresorului, pentru că şi agresorul la rândul său trebuie să fie cumva o victimă, vorbim totuşi despre copii. Violenţa la copii nu se naşte din senin, vine din nişte modele greşite, poate din nişte frustrări, poate dintr-o violenţă la care a fost la rândul său supus şi atunci profesorul trebuie să gestioneze cu egală măsură victima şi agresorul din punct de vedere psihologic, astfel încât ambii să poată să treacă peste un astfel de episod”

Citește și:
Sursa: HotNews