România analizează schimbarea numerelor de telefon. Cum se va întâmpla acest lucru?

România analizează schimbarea numerelor de telefon. Cum se va întâmpla acest lucru?

Telefonia din România a trecut prin câteva schimbări ale regulilor de numerotație și ANCOM pregătește una nouă. În prezent, proiectul e în consultare publică. 

smartphone

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat, azi, 8 octombrie, o consultare publică cu privire la modalităţile de utilizare a resurselor de numerotaţie în viitor. În acest caz este luată în calcul evoluţia tehnologiilor din domeniu și necesitatea care va apărea în viitor pentru această soluție.

În prezent este în curs de revizuire Recomandarea Comitetului European pentru Reglementări în Telecomunicații (ECTRA) (98)04, și anume „Linii directoare pentru schimbări fundamentale în Planurile naţionale de numerotaţie şi de formare a numerelor“, informează Digi24. Documentul propune autorităţilor naționale ca efectuarea unor schimbări majore ale Planului Naţional de Numerotaţie (PNN) să aibă în vedere câteva principii importante.

Pentru început, trebuie luată în calcul eliminarea caracterului geografic al numerotaţiei sau să se reducă numărul de arii geografice. Apoi, numerotaţia care are cifra 1 drept cifră primă să fie destinată furnizării serviciului de urgenţă, serviciilor disponibile la nivel european şi serviciilor de informaţii privind abonaţii. Mai mult, cel puţin o valoare a primei cifre din NSN (numărul semnificativ naţional) să fie păstrată liberă.

A doua și ultima propunere au fost deja implementate, iar prima reprezintă unul dintre punctele principale ale prezentei consultări publice. Decizia ANCOM nu vine întâmplător acum, ci este un demers la nivel european. Există o tendinţă generală de trecere la planuri de numerotaţie închise, care presupun că relevanţa prefixului naţional „0“ să se piardă. State precum Grecia, Portugalia, Norvegia sau Spania au renunţat la acest prefix atunci când au trecut la planuri închise. De partea cealaltă sunt Franța, Elveția, Lituania care au păstrat prefixul naţional, deşi planurile de numerotaţie au fost închise.

Poți consulta documentul ANCOM pe Scribd

Document ANCOM privind numerotația în România

Problema prefixului național „0“

În România, prefixul naţional „0“ a fost menţinut. Menţinerea sau eliminarea acestuia atrage după sine consecinţe asupra resurselor de numerotaţie care alcătuiesc PNN. În momentul în care este păstrat, apare problema destinaţiei resurselor de numerotaţie care se formează fără prefix. Pe de altă parte, eliminarea acestuia generează problema utilizării numerelor care încep cu „0“.

La nivelul Uniunii Europene s-a discutat ca cifra „0“ să fie păstrată doar pentru servicii unitare, fără să fie alocată vreunui număr. Ideea nu a fost materializată prin nicio recomandare, concluzia fiind că păstrarea sau renunţarea la prefixul naţional rămâne la decizia fiecărei autorități naționale.

ANCOM remintește aceste aspecte, în actuala consultare, și urmează să se evalueze în ce măsură ar fi oportună eliminarea prefixului naţional din planul de formare a numerelor din PNN. Menţinerea sau eliminarea prefixului naţional nu este de natură să influenţeze alte aspecte ale evoluţiei PNN care vor fi analizate în cadrul acestui document.

Citește și: