Voucherele de energie pentru români, ghid complet: tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1400 lei pentru plata facturilor

Voucherele de energie pentru români, ghid complet: tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1400 lei pentru plata facturilor

Persoanele cu venituri mici vor primi anul acesta un ajutor de la stat.

În cazul energiei termice furnizate în sistem centralizat, pentru a putea plăti factura cu banii de la stat, beneficiarii vor trebui să se adreseze asociației de proprietari ori de locatari din bloc, pentru ca aceasta să certifice datoria curentă sau restantă, printr-un document numit certificat de validare a datoriei.

Mai exact, OUG 166/2022, prin care a fost introdus ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, stabilește că, atunci când e vorba despre plata facturilor la energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiarul trebuie să obțină de la asociația de proprietari sau locatari un document numit certificat de validare a datoriei, prin care, așa cum și numele lui o indică, se certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociație.

Certificatul de validare a datoriei nu se eliberează automat, ci el trebuie solicitat asociațiilor de proprietari/ locatari. Cu această ocazie, asociațiile trebuie să ceară beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

După ce intră în posesia lui, beneficiarii îl pot folosi pentru plata facturii la energie termică, dar doar împreună cu actul de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;
 • suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;
 • datele de identificare ale asociației de proprietari/ locatari și contul bancar al acesteia;
 • perioada de consum;
 • datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Acest document se poate emite doar pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari/ locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță. De asemenea, certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română, ca anexă la documentele care stau la baza plății facturii (facturilor).

În plus, certificatul de validare a datoriilor față de asociația de proprietari ori locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.

După efectuarea plății, asociațiile de proprietari sau locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Poșta Română și trebuie să opereze încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin. Totodată, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat.

Sprijinul pentru plata facturilor la energie va fi de 1.400 de lei, bani ce vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023.

Cum se primește ajutorul de 1.400 de lei pentru energie?

Ajutorul vine sub forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti, integral sau parțial, facturi de energie. Banii vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023. În cazul lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023, sumele se pot încasa în numerar, la oficiile poștale.

Care sunt condițiile de acordare?

 • Cardul ajunge la domiciliul beneficiarului prin Poșta Română, cu confirmare de primire.
 • Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.
 • Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.
 • Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

La ce pot fi folosiți banii de la stat?

Ajutorul de la stat poate fi folosit pentru a compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv pentru energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cum se pot folosi banii?

Se pot plăti facturi curente sau restante, dar doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la terminarea banilor.

Plățile se fac, de principiu, prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de opt plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin. Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când se distribuie cardurile pentru energie?

Beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie începând cu luna februarie 2023. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie.

Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.

Cei care între timp devin eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a în septembrie.

Ce acte sunt necesare pentru plată?

 • Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
 • actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului);
 • factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/ locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare).

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, din care să rezulte că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociația de proprietari/ locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/ locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui document de către asociația de proprietari.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/ oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se poate face plata?

Plata se va putea face la orice agenție a Poștei Române sau la poștaș (la domiciliul beneficiarului). Apoi, se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/ locatari).

În fine, se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/ plăților efectuate și furnizorul/ furnizorii către care s‑a efectuat plata.

Ce este și când e necesară declarația pe proprie răspundere?

Declarația pe propria răspundere trebuie completată de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.

Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal (denumirea străzii și numărul administrativ) trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poșta distribuie declarațiile pentru toate aceste situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maximum trei zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

Când se face ancheta socială?

În cazul în care, la un loc de consum, sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poșta Română, iar ulterior se actualizează lista.