Tot ce trebuie să știi despre concediul de maternitate sau de creștere al copilului: cine are dreptul la el, care sunt condițiile, suma maximă

Tot ce trebuie să știi despre concediul de maternitate sau de creștere al copilului: cine are dreptul la el, care sunt condițiile, suma maximă

Dacă ai aflat recent că ești însărcinată, trebuie să ai în vedere câteva aspecte importante în ceea ce privește concediul de creștere al copilului, cum ar fi cine are dreptul la el, care sunt condițiile și care este indemnizația.

Legea, în ceea ce privește concediu creștere copil, spune că atât mama, cât și tatăl pot benefica de concediu de creștere al copilului, pe o perioadă de doi ani de zile. Minorul trebuie să aibă până la doi ani, la momentul cererii de concediu creștere copil 2021.

În primul rând, OUG 111/2010, actul normativ care cuprinde legislația privind concediul de creștere a copilului și stimulentul de inserție, menționează că pentru a i se acorda de la stat indemnizația de creștere a copilului, salariata gravidă trebuie să aibă minimum un an lucrat din ultimele 24 de luni dinaintea nașterii. Vor fi luate în calcul doar veniturile din ultimul an dinainte nașterii.

Așadar, cele 12 luni necesare pentru acordarea concediului nu fac referire strict la perioada în care a existat un contract de muncă sau o sursă de venit. În acest sens, există și anumite perioade care, deși nu au fost aducătoare de venit, sunt luate în calcul pentru stabilirea celor 12 luni.

Mai exact, gravida poate beneficia de indemnizație chiar dacă a primit indemnizație de șomaj sau s-a aflat în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, în vederea acordării indemnizației de șomaj în cele 12 luni luate în calcul. De asemenea, se ia în calcul și perioada în care s-a aflat în concedii medicale, așa cum sunt ele reglementate de OUG 15/2005, și recuperarea capacității de muncă, doar pentru situațiile prevăzute de Legea 346/2002.

Mai mult, gravida primește banii din indemnizația de creștere a copilului chiar dacă a beneficiat de pensie de invaliditate sau a fost în șomaj tehnic sau s-au aflat în șomaj tehnic decontat de stat, prin OUG 30/2020, OUG 111/2021 sau OUG 132/2020. În plus, poți primi indemnizația respectivă și dacă te-ai aflat în concediu pentru creșterea copilului, îngrijirea copilului cu handicap sau concediu fără plată pentru creșterea copilului, dar și dacă ai frecventat, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, inclusiv în programul „A doua șansă” sau ai urmat studii de licență ori de masterat, în țară sau în străinătate, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale.

Condițiile în care se acordă concediul de creștere al copilului

Este important de menționat că pentru stabilirea indemnizației de concediu de creștere al copilului vor fi luate în calcul ultimele 12 luni în care persoana care solicită acest drept a primit venituri impozabile. Acest lucru înseamnă, mai exact, conform Avocatnet.ro, sume de bani declarate, pentru care a fost plătit impozitul pe venit. Veniturile cu pricina se iau în calcul doar dacă au fost declarate la Fisc și a fost achitat impozitul pe venit pentru ele.

În caz contrar, dacă ai mai puțin de 12 lucrate în ultimele 24 de luni dinaintea nașterii, nu poți primi concediu de creștere și nici indemnizația aferentă. Cu toate astea, în situația în care gravida naște cu mult înainte de termen, iar din calculele sale înainte de nașterea prezumată ar fi satisfacut această cerință legală, perioada cuprinsă între data efectivă a nașterii și cea presupusă va putea fi scăzută din perioada minimă de 12 luni.

În legătură cu viitoarele mame care au domiciliul/reședința în afara României,  potrivit OUG 111/2010, condiția necesară pentru intrarea în concediu de creștere a copilului este ca beneficiarul să aibă domiciliul/reședința pe teritoriul țării noastre. Deci, dacă nu ai reședința sau domiciliul aici, din păcate, nu poți primi concediul și suma respectivă.

În ceea ce privește cuantumul indemnizației de CCC, aceasta este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni luate în calcul dinainte nașterii copilului. În cazul veniturilor din alte surse, cei 85% nu vor fi egali cu media veniturilor brute primite din care să se scadă impozitul pe venit de 10%.

Mai multe viitoare mame își pun, de asemenea, întrebarea următoare: “Dacă am avut un contract de muncă cu un salariu mai mic decât salariul minim pe economie, ce indemnizație o să primesc?”. Răspunsul ar fi, ca și în cazul celor care s-au aflat într-una dintre perioade asimilate stagiului de cotizare, și cele care au avut contracte part-time cu un salariu brut mai mic decât minimul pe economie, indemnizația lunară de CCC nu poate fi mai mică de 1.314 lei, în 2022. De asemenea, indiferent de valoarea veniturilor impozabile din ultimele 12 luni, cea mai mare indemnizație care poate fi plătită este de 8.500 lei.

Menționăm, în final, că veniturile luate în considerare sunt următoarele: venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.

Avem și o statistică, de anul trecut, în ceea ce privește indemnizația de creștere a copilului, după cum urmează:

„Se estimează că un procent de 20% din cele 178.727 de persoane care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copiilor vor opta pentru întoarcerea la activitatea profesională și obținerea stimulentului de inserție înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, astfel că numărul beneficiarilor de stimulent de inserție va crește la 105.687 persoane, față de 85.673 câte sunt în prezent. Sumele pentru acordarea indemnizației vor scădea de la 4.800 milioane de lei la 4.118 milioane de lei, în timp ce sumele pentru stimulentul de inserție vor crește de la 670 milioane de lei la aproximativ 1.173 milioane de lei, conform Ministerului Muncii.

În ceea ce privește actele care trebuie depuse pentru concediu și indemnizație, părintele trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:

  • Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului;
  • Originalul și copia actului de identitate al persoanei solicitante și a celuilalt părinte, precum și certificatul de naștere al copilului (copie + original);
  • Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul (părinte natural, părinte adoptiv, tutore legal etc.);
  • Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie și original)
  • Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că persoana care solicită indemnizația pentru creștere a copilului a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului și adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte nivelul lunar al acestora (se va trece separat si valoarea bonurilor de masă);
  • Adeverință de la angajator care să specifice prima şi ultima zi de concediu de maternitate;
  • Adeverință de la angajator din care să rezulte data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie și prima zi de concediu de creşterea copilului.

Dosarul pentru indemnizația de creștere a copilului se poate depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Socială (DGASPC) a sectorului, municipiului, orașului sau comunei în care solicitantul are domiciliul.