Simbolurile ascunse din icoanele creștine. Ce reprezintă

Simbolurile ascunse din icoanele creștine. Ce reprezintă

Te-ai întrebat vreodată, în timp ce te uiți la icoane religioase, de ce figurile lui Hristos și ale sfinților fac anumite gesturi cu mâinile?

O tradiție a retoricii greco-romane supraviețuiește în iconografia creștină.

Fiecare gest are un sens specific, dar nu e de mirare că nu le putem înțelege întotdeauna: sunt „scrise” în greacă! Grecii și romanii clasici au dezvoltat un cod de gestiune a mâinii bine stabilit, destul de complex, care a fost folosit atât de oratori, cât și de retori deopotrivă, atunci când țineau discursuri în agora sau în Senat, în timpul discursurilor lor private sau chiar în sala de clasă.

Gesturile care însoțeau oratoriul erau, desigur, o chestiune de știință publică la acea vreme. Adică erau destul de comune și înțelese de aproape toată lumea. Dar nu de noi. Așa că avem nevoie de puțin ajutor pentru a le descifra.

Nu este de mirare că primii pictori creștini de icoane au folosit acest repertoriu de gesturi ale mâinii în picturile lor cu Hristos, sfinți și îngeri. De exemplu, în icoanele Bunei Vestiri, Arhanghelul Gavriil este în general arătat cu mâna ridicată, în același mod în care retoricii romani și-au ridicat-o pe a lor când au indicat că sunt pe cale să înceapă o propoziție importantă.

 In the image, the top five gestures used by speakers of classical antiquity. The upper right image is what we see reproduced in the traditional icons. With that gesture, speakers began the prologue, the first of the five canonical parts of a speech.

O „limbă” uitată

Adică a fost gestul care a precedat exordiul discursului lor. Această tradiție era atât de înrădăcinată în Roma antică încât gestul poate fi văzut chiar și în cea mai veche imagine a Bunei Vestiri care a supraviețuit.

Semnificația acestui gest al mâinii, așa cum este asociat cu oratoria clasică, este, de asemenea, sursa motivului iconografic care îl arată pe Hristos ridicând mâna în exact aceeași atitudine a unui vorbitor clasic roman sau grec. Destul de clar, El, mai mult decât oricine, are ceva important de spus, nu?

Cu toate acestea, acest gest cu mâna are și mai multe niveluri de semnificație care merită să fie luate în considerare. Mai exact în cazul figurii lui Hristos, simbolistica asociată gesturilor manuale este mai complexă.

În principiu, în orice reprezentare iconică bizantină catolică sau ortodoxă a lui Hristos, mâna dreaptă a lui Isus este arătată ridicată în atitudine de binecuvântare. Același gest al mâinii este folosit de preot pentru a binecuvânta pe alții în liturghie și, din acest motiv, sfinții care sunt clerici sunt înfățișați ridicând mâinile drepte în același mod.

The hand gesture of blessing is also a kind of sign language, with the fingers shaping letters.

Să decodificăm trecutul

În iconografia greco-ortodoxă, ca și în iconografia creștină timpurie, gestul mâinii binecuvântătoare modelează de fapt literele IC XC, o abreviere pentru cuvintele grecești Isus (IHCOYC) Hristos (XPICTOC) care include prima și ultima literă a fiecărui cuvânt. Mâna care binecuvântează reproduce, prin gesturi, Numele lui Isus, „Numele deasupra oricărui nume”.

Pe lângă modelarea literelor, gestul de binecuvântare făcut de Hristos transmite și adevăruri doctrinare. Cele trei degete folosite pentru a scrie I și X reprezintă, de asemenea, Treimea, Unitatea unui singur Dumnezeu în trei Persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adunarea degetului mare și a degetului inelar la atingere formează nu numai litera C, ci simbolizează și Întruparea, unirea naturii divine și umane în persoana lui Hristos.

Privește cu atenție data viitoare când vezi o pictogramă. Vor fi mesaje pe care să le citești, acum că știi limba.

Citește și: