Se dau bani înapoi pentru toți șoferii care fac asta: cum îți recuperezi RCA-ul, în România

Se dau bani înapoi pentru toți șoferii care fac asta: cum îți recuperezi RCA-ul, în România

Reglementările rutiere prevăd că proprietarii de autoturisme, motociclete, vehicule comerciale înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România sunt obligate să dețină Asigurare de Răspundere Civilă auto (RCA).

Pe de altă parte, conform Legii nr. 132/2017 privind asigurările RCA, în anumite cazuri, suma plătită pentru RCA poate fi recuperată.

Documentul prevede că în cazul vânzării mașinii, “atunci când asiguratul a plătit integral sau în rate prima de asigurare, acesta este îndreptățit să o recupereze proporțional cu perioada neexpirată a contractului RCA”, același lucru fiind valabil și în cazul rovinietei.

În ceea ce privește recuperarea banilor plătiți, aceasta se poate face la expirarea contractului RCA, care este data la care proprietarul vehiculului informează societatea de asigurări RCA despre transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului, cu documente justificative, sau data de radiere a vehiculului din circulație.

În altă ordine de idei, recuperarea banilor este condiționată de plata eventualelor despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării, adică dacă de când a fost încheiată polița nu au avut loc accidente din vina deținătorului.

Pentru a putea recupera o parte din banii plătiți pe RCA, cei interesați trebui să se adreseze asigurătorului la care este încheiată respectiva poliță, fie direct, fie prin intermediul brokerului care i-a asistat la contractarea asigurării.

Acte necesare

Pentru recuperarea banilor sunt necesare următoarele documente:

  • cerere completată (mulți asigurători au propriul model);
  • polița RCA pentru care se cere restituirea banilor;
  • document doveditor de plată a poliței (chitanță, ordin de plată etc.);
  • copie a cărții de identitate;
  • documentul ce dovedește vânzarea sau radierea vehiculului;
  • extras de cont (pentru codul IBAN).

Totodată, Legea 132/2017 prevede că asiguratul are obligația de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alți asigurători și poate opta pentru menținerea în vigoare a unui singur astfel de contract. Dreptul de opțiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic și poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

Citește și:
Etichete: