S-a schimbat legea: ce nu mai au voie să-ți facă distribuitorii de gaz, nu te mai lăsa păcălit

S-a schimbat legea: ce nu mai au voie să-ți facă distribuitorii de gaz, nu te mai lăsa păcălit

Conform celor mai recente modificări legislative adoptate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), operatorii de distribuţie a gazelor nu mai pot refuza solicitările consumatorilor de racordare la reţea.

Concret, ne explică Autoritatea, operatorul de distribuție nu poate refuza solicitările de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale și este obligat să asigure, în limita planurilor anuale de investiții și în condiții de eficiență economică, finanțarea și realizarea lucrărilor de extindere a sistemului de transport sau de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat.

Ce trebuie să știe clienții finali casnici și clienții noncasnici

În cazul clienților finali casnici, contravaloarea lucrărilor necesare realizării racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale se suportă integral de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, până la limita valorii medii a unui racord, stabilită pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.

Procesul de racordare poate fi mult simplificat. E nevoie ca solicitantul să suporte financiar contravaloarea lucrărilor de racordare și de proiectare, urmând să fie despăgubit de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, până la limita contravalorii medii a unui racord.

Trebuie punctat faptul că activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul Legii, la valoarea suportată de operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, aceasta fiind recunoscută de către ANRE în tarifele reglementate.

Un alt aspect important vizează returnarea sumelor finanțate de solicitant pentru instalația de racordare. Aceasta se realizează de către operatorul sistemului de distribuție în tranșe anuale egale, într-un interval de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum sau în integralitate, în limita valorii medii a unui racord, în maximum 30 de zile de la data punerii în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale aferentă locului de consum al solicitantului.

De asemenea, pentru clienții noncasnici contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare, se suportă integral de către aceștia.  Conform explicațiilor ANRE, se pare că activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale de la momentul punerii în funcțiune.

Important de menționat este și contextul în care s-a adoptat acest nou regulament. Executivul de la București tocmai a anunțat că măsurile de sprijin pentru plata facturilor vor fi menținute și după data de 1 aprilie 2022.