Puțini români știu asta, cum devii proprietar pe o casă sau teren care nu sunt ale tale, gratis și complet legal. Ce este uzucapiunea

Puțini români știu asta, cum devii proprietar pe o casă sau teren care nu sunt ale tale, gratis și complet legal. Ce este uzucapiunea

Ai putea ști sau nu, însă poți deveni proprietar asupra unei care sau a unui teren, chiar dacă nu sunt ale tale. Legea îți explică ce este uzucapiunea și cum poți dobândi anumite drepturi.

Uzucapiunea și notarea poseiei în Cartea Funciară reprezintă singurele modalități de a dobândi proprietatea derivată din simpla posesie a unui bun imobil. Posesia este o stare privitoare la bunul imobil, pe când proprietatea este o stare de drept. Legea civilă și cea penală ocrotesc posesia.

Astfel, legea civilă protejează posesia prin acțiunile posesorilor, prin care posesorul se poate apăra de cel care îi tulbură posesia în mod injust, putând întoarce legea chiar împotriva proprietarului. Proprietarul de drept va putea reintra în posesia bunului imobil doar cu ajutorul cadrului legal.

Legea penală, la rândul său protejează orice tulburare a posesiei, astfel că violența sau amenințarea la adresa posesorului imobilului sunt infracțiuni pedepsite cu închisoarea cuprinsă între unul și 5 ani sau cu amendă. Uzucapiunea reprezintă instituția prin care un posesor, după ce a îndeplinit anumite condițiile ale legii și anumite proceduri judiciare, poate deveni proprietar.

De asemenea, uzucapiunea mai poate reprezenta și o sancțiune cu privire la pasivitatea proprietarului de drept. Dacă acesta nu își revendică bunul de la posesor pentru o anumită perioadă de timp, se consideră că nu mai dorește acel bun sau că nu mai este interesat de el. Totodată, uzucapiunea este și o prezumție care constă în abandonarea bunului de către proprietar, fapt care decurge în favoarea posesorului.

Condițiile de a deveni proprietar pe casă sau teren

Astfel, cel care folosește un bun imobil și se comportă față de el ca un proprietar, după scurgerea unei anumite perioade de timp prevăzută de lege, el poate deveni proprietarul bunului imobil. Pentru ca uzucapiunea să poată fi aplicată, anumite condiții trebuie întrunite în temeiul legii:

  • să nu fie bunuri inalienabile – care nu se pot transmite între persoane fizice și nu pot face obiectul unei tranzacții civile;
  • posesia să aibă cele 2 elemente de componente și anume cel material, sau corpus și cel psihologic, sau animus;
  • posesia să fie utilă, fără vicii;
  • posesia să curgă neîntrerupt. Potrivit legii, termenul de uzucapiune este de 10 ani;
  • legea prevede și anumite condiții specifice în funcție de înscrierea sau neînscrierea în Cartea Funciară a posesorului ori a proprietarului.

Cererea de uzucapiune poate fi introdusă la judecătoria în raza căreia se află bunul imobil. Această cerere trebuie să cuprindă numele posesorului, data de la care a început posesia, temeiul în baza căruia uzucapează, mențiunea existenței sau inexistenței unei Cărți Funciare pentru imboilul respectiv și, dacă are cunoștință, numele fostului proprietar.

La cerere, se mai anexează un certificat emis de la primărie din care să rezulte dacă imobilul respectiv face parte din proprietatea publică a statului, precum și dacă sunt plătite impozitele, se va anexa certificatul fiscal cu privire la imobil și chitanțele doveditoare plății impozitelor pentru bunul imobil.

Taxa de timbru este stabilită de către instanță raportată la valoarea bunului. Titlul de proprietate obținut în urma procesului de uzucapiunea va fi hotărârea judecătorească, astfel că în baza acestei hotărâri va fi înscris dreptul de proprietate în Cartea Funciară a imobilului. Fiind vorba despre un proces anevoios și complex, specialiștii recomandă alegerea unui avocat, pentru că, deși condițiile de uzucapiune ar putea fi îndeplinite, iar procedurile juridice nu sunt bine gestionate, atunci posesorul ar putea pierde procesul.

Citește și: