O nouă taxă pentru toți românii, una care nu ar fi trebuit să existe: vizează pensiile pilonul II și ne costă pe toți

O nouă taxă pentru toți românii, una care nu ar fi trebuit să existe: vizează pensiile pilonul II și ne costă pe toți

Aproximativ opt milioane de români, respectiv toți cei ce contribuie la Pilonul 2 de pensii private, riscă să aibă de suportat o nouă taxă.

De parcă nu ar fi suficient de mari poverile economice pe care le îndurăm în ultimele luni, am putea avea parte de o nouă taxă!

Totul ar urma să se întâmple din prima lună a anului viitor. Se pare că statul român a găsit o modalitate cel puțin controversată de a aduce mai mulți bani la buget. Astfel, s-a gândit că ar fi oportun să aplice un impozit de 10% la Pilonul II şi Pilonul III de pensii. În schimb, alte state s-au asigurat temeinic și au adoptat măsuri care să evite o astfel de situație. Spre exemplu, se practică la nivel internațional ca fondurile de pensii private să fie scutite de la impozitul pentru dividende din plasamente.

Desigur, taxarea se aplica direct administratorilor, dar e lesne de înțeles că în cele din urmă se va regăsi pe umerii contribuabililor, sub o formă sau alta!

Ar fi ilegal ce face statul român în acest caz

Unii analiști economici critică măsura și sunt de părere că este vorba despre o dublă impozitare.

„Va fi, de fapt, o dublă impozitare. Prin acea modificare, când compania va plăti dividend către fondul de pensii, va fi impozitat. Iar apoi, când contributorul la fondul de pensii îşi va primi banii, va mai fi încă o dată aplicat impozitul”, crede Adrian Codîrlaşu, analist CFA.

Totuși, autoritățile ar mai avea timp la dispoziție pentru a repara această situație, dar rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla și dacă administratorii prezenți pe piața de la noi vor reclama în vreun fel măsura. Cert este că statul are foarte mare nevoie de bani în această perioadă, bugetul public fiind sub o presiune uriașă, din cauza multiplelor crize pe care le traversăm!

Amintim ca sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare. Pilonul 2 de pensii e obligatoriu pentru: persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare şi contribuie la sistemul public de pensii.

Începând cu anul 2018, cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%!

„(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă;
b) funcționarii publici;
c) *** Abrogată
d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.
persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi şi obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi bănești lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii, denumite în continuare șomeri;

persoanele care realizează venituri din activități independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuție de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială), în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie”, spune legislația în materie.

Ca referință, una dintre principalele diferențe între Pilonul 2 de pensii și Pilonul 3 constă în faptul că pentru Pilonul 2 contribuţia va fi colectată din contribuţia individuală de CAS, în timp ce pentru Pilonul 3 este vorba de o contribuţie distinctă care se va colecta din venitul salarial brut lunar al asiguratului. De altfel, participarea la Pilonul II este obligatorie, pe când în cadrul Pilonului III este facultativă.