Gata, s-a terminat „joaca” pentru furnizorii de gaze din România: ce sunt obligați să facă

Gata, s-a terminat

Autoritățile au modificat legislația la care trebuie să se conformeze furnizorii de gaze naturale care își desfășoară activitatea la noi în țară.

Conform noilor prevederi ale ANRE, de acum apare obligaţia furnizorilor de gaze de a stoca 30% din consumul clienţilor lor.

Principalele modificări legislative

În primul rând, trebuie notat faptul că noile prevederi vor contribui la constituirea stocului minim de gaze naturale care vizează interesul general public și constituie o măsură pentru asigurarea continuității și siguranței în alimentarea clienților finali.

„De asemenea, aceste modificări permit utilizatorilor de reţea de gaze naturale să defalce și să reducă dezechilibrul în cazul consumatorilor CC (clienți casnici) și producătorilor de energie termică care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale (PET) ale căror cantități de gaze naturale au fost achiziționate conform prevederilor OUG nr. 27/2022”, mai anunță instituția.

Astfel, reprezentanții ANRE au aprobat în regim de urgență noile prevederi care vizează în principal următoarele modificări:

-în perioada aprilie – octombrie 2022, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică (PET) clienţi direcţi au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii și siguranței în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia;

-cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET client direct vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienților finali din portofoliu.

Furnizorii de gaze naturale/PET, după caz, îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:

a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi/sau

b) încheierea, până la data de 31 octombrie, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale şi/sau

c) încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.