Firmele românești, călcate de controale masive. Tu știi ce obligație are șeful tău? Îți asigură condițiile necesare?

Firmele românești, călcate de controale masive. Tu știi ce obligație are șeful tău? Îți asigură condițiile necesare?

Firmele românești trebuie să se pregătească de ample controale din partea Inspecției Muncii. Verificările vizează prevederile OUG nr. 99/2000.

În perioadele de vară, când temperaturile din termometre nu sunt deloc prietenoase, companiile au anumite obligații față de angajații lor. Îndeplinirea acestor obligații va fi verificată de inspectorii ITM, iar patronii prinși cu nereguli vor fi amendați dur.

Dacă firma la care lucrezi nu respectă legea, va suporta consecințele

”Inspecția Muncii va începe verificarea modului de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. În conformitate cu prevederile ordonanţei susmenţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă, precum: reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

De asemenea, pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri / persoana / schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie și asigurarea de duşuri, asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate și trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea ori eșalonarea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Atragem atenția că nerespectarea prevederilor Ordonanței privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă se sancționează contravențional, cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei în conformitate cu art. 10, alin. 1 din OUG nr. 99/2000”, explică Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Iată, ca referință, câteva prevederi ale actului normativ la care facem referire:

„Articolul 3

(1) În perioadele cu temperaturi extreme angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea protecției muncii nr. 90/1996 pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute de normele generale de protecție a muncii.
(2) Măsurile pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții aleși ai salariaților. În unitățile în care funcționează comitetele de securitate și sănătate în muncă măsurile vor fi stabilite de acestea.
(3) Pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în instituții și în unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituțiilor.

Articolul 4

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în sensul art. 1, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:
A. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:
a) reducerea intensității și ritmului activităților fizice;
b) asigurarea ventilației la locurile de muncă;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.
B. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților:
a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de protecție;
c) asigurarea de dușuri.

Articolul 5

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber:
a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;
b) acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
c) asigurarea echipamentului individual de protecție.

Articolul 6

(1) Angajatorii care nu pot asigura condițiile prevăzute la art. 4 și 5 vor lua, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, următoarele măsuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 și după ora 17,00, în cazurile prevăzute la art. 4;
c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care această nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se vor stabili dacă temperaturile extreme se mențîn pe o perioada de cel puțin două zile consecutiv.
(3) Perioadele de reducere a duratei zilei de lucru, de eșalonare a zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a lucrului se vor stabili o dată cu măsurile prevăzute la alin. (1).
(4) În unitățile finanțate din fonduri bugetare sau extrabugetare măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite, după caz, de ordonatorul de credite sau de conducătorul unității.

Articolul 7

La aplicarea măsurilor prevăzute la art. 6 alin. (1) angajatorii, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, precum și ordonatorii de credite sau conducătorii instituțiilor finanțate din fonduri extrabugetare, după caz, vor stabili modalitățile de recuperare a timpului nelucrat și modalitățile de plata, după cum urmează:
a) prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activității, cu menținerea drepturilor salariale avute anterior;
b) fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activității, dar cu acordarea drepturilor salariale proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Articolul 8

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiții de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri:
a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;
b) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
c) trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind muncă la temperaturi extreme”.

Citește și: