Curtea de Conturi scoate la iveală nereguli grave: ce se întâmplă cu siguranța alimentară

Curtea de Conturi scoate la iveală nereguli grave: ce se întâmplă cu siguranța alimentară

Curtea de Conturi trage un semnal de alarmă, în urma activităților de control desfășurate și transmite, pe cale oficială, faptul că țara noastră se confruntă cu mai multe probleme, cum ar fi lipsa strategiilor naționale în domeniul siguranței alimentare, al calității alimentelor și în cel fitosanitar.

Conform instituției, misiunea de audit a evaluat eficacitatea modului de organizare și coordonare de către ANSVSA a unităților subordonate din rețeaua națională proprie. Totodată, auditorii publici externi au analizat modul în care ANSVSA și unitățile din subordine, MADR și ANF, și-au asumat și îndeplinit obiectivele, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin lege în domeniul auditat. Constatările în urma misiunii și recomandările formulate de echipa de audit constituie un suport relevant pentru entitățile auditate în activitatea lor, respectiv în remedierea – acolo unde este cazul – a deficiențelor.

Semnalul de alarmă care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți

„Echipa de audit semnalează, ca prim aspect, lipsa strategiilor naționale în domeniul siguranței alimentare, al calității alimentelor și în cel fitosanitar. Absența acestor strategii afectează coerența politicilor și a măsurilor în domeniu, obiectivele naționale pe termen mediu și lung fiind inexistente.

Schimbările frecvente ale managementului superior al ANSVSA – niciun mandat al președintelui nu a fost exercitat integral – și succesiunea de acte normative prin care s-a modificat structura organizatorică a Autorității și a structurilor teritoriale au creat vulnerabilități în continuitatea și coerența decizională. Totodată, este probabil ca sancțiunile aplicate de ANSVSA și de ANF să nu descurajeze încălcarea legii sau să nu fie proporționale cu gravitatea faptei, fiindcă nivelul amenzilor contravenționale nu a fost actualizat și nici armonizat cu regulamentele europene.

Resursele și echipamentele tehnice ale Direcțiilor Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor auditate, ale Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală, ale Institutului de Igienă și Sănătate Publică Veterinară și ale ANF sunt în mare parte depreciate tehnic și moral, având un grad de uzură între 69% – 100%. Acest lucru generează costuri mari de întreținere și riscuri majore de neîndeplinire a obiectivelor specifice”, a mai transmis Curtea.

În urma neregulilor constatate, specialiștii au emis și mai multe recomandări, menite să remedieze problemele descoperite.