Cele mai mari amenințări din Europa: Pandemiile, amenințările chimice, biologice și nucleare

Cele mai mari amenințări din Europa: Pandemiile, amenințările chimice, biologice și nucleare

Autoritatea pentru Pregătirea și Răspunsul la Urgențe Sanitare a prezentat astăzi o listă de priorități a celor trei amenințări la adresa sănătății care necesită coordonarea măsurilor la nivelul UE în contextul contramăsurilor medicale. Consiliul de administrație al HERA a convenit asupra unei liste care include trei categorii de amenințări care pun în pericol viața sau care prezintă alte pericole grave pentru sănătate și care au potențialul de a se răspândi în statele membre.

Amenințările UE în 2022

Printre cele mai mari amenințări se numără agenți patogeni cu potențial pandemic ridicat, amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare și amenințări care rezultă din rezistența antimicrobiană.

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat:

„Pentru prima dată, astăzi prezentăm principalele amenințări la adresa sănătății pentru care ar trebui să ne pregătim și să lucrăm pentru a răspunde.

Acest exercițiu este primul pas pentru a ne asigura că măsurile medicale de combatere pot fi puse la dispoziție și accesibile pentru toate statele membre în mod rapid, atunci când este necesar.

HERA a fost creat ca turnul nostru de veghe pentru viitoarele urgențe sanitare și sunt încântat că acum începe să își îndeplinească tangibil această misiune.”

Categoriile de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate identificate

Agenți patogeni cu potențial pandemic ridicat: aceasta include examinarea unor familii virale specifice care prezintă motive de îngrijorare, luând în considerare, de asemenea, natura zoonotică a majorității bolilor infecțioase emergente cu consecințe grave. Această categorie include, în principal, familii de viruși ARN respiratori.

Amenințări chimice, biologice, radiologice și nucleare: acestea pot proveni din diseminări accidentale sau deliberate, luând în considerare tensiunile geopolitice globale, precum și incidentele provocate de actori necinstiți. Substanțele CBRN au fost identificate pe baza probabilității de apariție și a impactului lor potențial asupra sănătății umane.

Amenințările care rezultă din rezistența antimicrobiană, care reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru sănătatea umană, numai rezistența antibacteriană provocând, conform estimărilor anuale, peste 1,2 milioane de decese la nivel mondial.