Ce se întâmplă dacă îți pierzi locul de muncă în România: cât timp mai ai asigurare medicală și acces la servicii gratuite

Ce se întâmplă dacă îți pierzi locul de muncă în România: cât timp mai ai asigurare medicală și acces la servicii gratuite

În teorie, serviciile medicale din România sunt gratuite pentru cetățenii țării, dar există o condiție fundamentală pentru acest privilegiu, achitarea cotizației către CNAS. În contextul în care întrerupi plata dacă îți pierzi locul de muncă, trebuie să ai în vedere câteva aspecte dacă ai nevoie să mergi la spital sau să-ți faci niște investigații.

Legislația din România are o prevedere foarte precisă pentru românii care își pierd locul de muncă și au nevoie de servicii medicale la stat pe teritoriul țării. Salariații își mențin calitatea de asigurat medicat pe o perioadă de trei luni din momentul încheierii contractului de muncă. Din păcate, mai multe persoane s-au plâns în spațiul publică de faptul că, la puțin peste o lună de când și-au pierdut jobul, au întâmpinat probleme în a mai beneficia de servicii medicale gratuite. Avocatnet.ro a obținut o poziție oficială pe marginea speculațiilor de la CNAS.

Cât timp ești asigurat medical dacă ți-ai pierdut locul de muncă

Art. 267 din Legea 95/2006 stabilește fără echivoc faptul că „pentru persoanele care realizează venituri [din salarii și asimilate salariilor], calitatea de asigurat încetează în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu”. Pe marginea acestei realități legislative, oficialii CNAS au venit cu câteva completări.

„În aceste trei luni, persoanele asigurate beneficiază de întregul pachet de servicii medicale decontate de CNAS. Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cardul național de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de CNAS, adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național sau adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condițiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat”, afirmă Casa națională de asigurări.

Pentru situația în care unui român îi sunt refuzate serviciile gratuite și i se atrage atenția că figurează ca neasigurat în baza de date, CNAS recomandă o vizită la casa de asigurări pentru clarificarea situației.

„În cazul în care o persoană asigurată constată ca apare drept neasigurată înaintea termenului respectiv se poate adresa casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află pentru clarificarea situației sale. În cazul în care un furnizor de servicii medicale aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate nu respectă actele normative în vigoare, refuză nejustificat acordarea serviciilor medicale sau încasează de la persoanele asigurate sume de bani în afara prevederilor legale, acestea pot sesiza casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul respectiv se află în relații contractuale”, scrie în răspunsul primit de la CNAS de către sursa citată.