Angajările la stat, suspendate începând cu 1 iulie

Angajările la stat, suspendate începând cu 1 iulie

Guvernul va discuta astăzi o ordonanță de urgență prin care suspendă ocuparea posturilor în sectorului, începând cu 1 iulie și până la finalul anului. Ordonanța are rolul de a reduce din cheltuieli și să se încadreze în ținta de deficit. 

Guvernul suspendă angajările la stat

„În perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și data de 31 decembrie 2022, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante”, arată proiectul de ordonanță de urgență.

Există și două excepții, respectiv:

a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

De altfel, pentru posturile pentru care au fost deja demarate procedurile de organizare a concursurilor mai devreme de data de 1 iulie 2022, se continuă procedurile pentru ocuparea lor.

Excepții la angajarea la stat după 1 iulie 2022

Prin excepție de la prevederile de mai sus, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute (…) cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, se arată în Nota de fundamentare.

Guvernul motivează ordonanța prin faptul că România a depășit, în 2019, pragul de 3% al deficitului bugetar.

„Totodată, obligaţia Guvernului este aceea de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice”, mai arată Executivul.

Citește și: