Vești importante pentru cei interesați de programul Casa Verde Fotovoltaice: ce a fost modificat

Vești importante pentru cei interesați de programul Casa Verde Fotovoltaice: ce a fost modificat

Se schimbă modalitatea de înscriere a persoanelor fizice și rezervarea sumelor pe care le pot cere aceștia statului pentru montarea de sisteme fotovoltaice destinate generării de energie electrică din surse total ecologice, în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice.

Ordinul MMAP 2.385/2021, publicat în Monitorul Oficial, schimbă modalitatea de înscriere și rezervarea sumelor în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, care, așa cum și numele o indică, permite persoanelor fizice să solicite bani de la stat pentru montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

O primă schimbare apărută acum stabilește că, pe viitor, de elaborarea listelor cu solicitanții eligibili se vor ocupa instalatorii validați în program.

Mai exact, persoana fizică depune la instalatorul validat dosarul de finanțare, ce trebuie să conțină o serie de documente, iar instalatorul face identificarea solicitantului și analiza conformității documentelor prezentate de acesta cu condițiile impuse prin ghidul programului.

În baza unei programări, instalatorul validat introduce în aplicația informatică, doar pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanților, documentele necesare, precum și următoarele informații:

 • atributele de identificare a solicitantului;
 • atributele de identificare a coproprietarilor/devălmașilor;
 • adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral al imobilului respectiv.

La momentul finalizării înscrierii solicitantului, aplicația informatică alocă acestuia suma maximă de 20.000 lei. Suma aprobată solicitantului va fi stabilită conform cererii de finanțare.

Ce acte sunt necesare

În plus, ordinul apărut recent modifică și lista documentelor necesare. Concret, pentru înscrierea în program, de-acum e nevoie de:

 • cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare;
 • actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
 • actul de identitate al solicitantului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
 • actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
 • împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 • actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data transmiterii listei solicitanților;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data transmiterii listei solicitanților, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original;
 • copia cărții funciare colective, din care să rezulte maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu un întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data transmiterii listei solicitanților, în original/ în copie legalizată/ emis în SPV;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei solicitanților, în original/ în copie legalizată/ emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data transmiterii listei solicitanților, în original/în copie legalizată/emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.