Toți românii trebuie să știe: poți primi despăgubiri de la furnizorul de energie sau gaze naturale

Toți românii trebuie să știe: poți primi despăgubiri de la furnizorul de energie sau gaze naturale

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a întocmit un proiect de lege care conferă drepturi sporite consumatorilor de energie electrică și gaze naturale din țara noastră.

Conform noului proiect al ANRE, furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor fi obligați să citească la timp contoarele abonaților. Dacă furnizorii încalcă această prevedere legală, atunci consumatorii vor avea dreptul la compensații.

Concret, în proiectul în cauză este vorba despre ”modificarea/redefinirea unor indicatori de performanță pentru activitățile relevante ale operatorului de distribuție a gazelor naturale cu privire la măsurarea gazelor naturale/citirea indexului echipamentului de măsurare, regularizarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze distribuite, racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale” și “modificări ale compensațiilor pe care OSD (operatorul sistemului de distribuție – n.red.) are obligația de a le plati pentru neîndeplinirea indicatorilor specifici”.

„Consideram că modificările vor contribui la evitarea emiterii unor facturi aferente consumurilor de energie electrica și gaze naturale ale clienților finali în baza unor estimări, că urmare a citirilor efectuate cu întârziere față de termenele prevăzute în reglementari.

Astfel, perspectiva plații unor compensații clienților finali va conduce la stimularea operatorilor de distribuție în vederea realizării citirilor grupurilor de măsurare la termenele prevăzute de reglementările în vigoare”, transmit reprezentanții ANRE.

Care sunt noile reguli ale ANRE

În cazul standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, principalele modificări se referă la includerea unor prevederi explicite privind obligația operatorilor de distribuție referitoare la periodicitatea citirii indexurilor grupurilor de măsurare în cazul clienților finali și ai prosumatorilor, respectiv în cazul asigurării accesului utilizatorilor integrați în sisteme de măsurare inteligentă la datele istorice de consum (date de măsurare), precum și prevederi privind acordarea de compensații utilizatorilor în cazul depășirii perioadei de citire/lipsei accesului la datele istorice de consum.

În cazul standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, principalele modificări se referă la modificarea/redefinirea unor indicatori de performanță pentru activitățile relevante ale operatorului de distribuție a gazelor naturale cu privire la măsurarea gazelor naturale, periodicitatea citirii indexului echipamentului de măsurare, regularizarea diferențelor dintre alocări și cantitățile de gaze distribuite, racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, precum și la modificări ale compensațiilor pe care operatorul are obligația de a le plăti pentru neîndeplinirea indicatorilor specifici, cu precizarea situațiilor în care acesta nu are obligația acordării compensațiilor.

Totodată, a fost introdusă obligația operatorului de distribuție de a transmite utilizatorului o informare cu privire la dreptul acestuia de a primi compensații pentru nerespectarea prevederilor din prezentul standard și cu privire la situațiile în care operatorul sistemului de distribuție este obligat să acorde compensații, valorile compensațiilor, modul de solicitare/acordare, precum și termenul și modalitatea de plată ale acestora.

„Considerăm că modificările vor contribui la evitarea emiterii unor facturi aferente consumurilor de energie electrică și gaze naturale ale clienților finali în baza unor estimări, ca urmare a citirilor efectuate cu întârziere față de termenele prevăzute în reglementări. Astfel, perspectiva plății unor compensații clienților finali va conduce la stimularea operatorilor de distribuție în vederea realizării citirilor grupurilor de măsurare la termenele prevăzute de reglementările în vigoare”, a mai transmis ANRE.