Șomaj 2021. Cum poti obține banii de la stat, dacă ai terminat liceul sau facultatea și nu ai job

Șomaj 2021. Cum poti obține banii de la stat, dacă ai terminat liceul sau facultatea și nu ai job

Trebuie să știi că statul subvenționează tinerii din România care nu au reușit să se integreze pe piața muncii. Într-o societate în care piața muncii nu e corelată cu instituțiile de învățământ, astfel încât să iasă de pe băncile școlilor oameni care au pregătire profesională în domeniile care se confruntă cu cel mai mare deficit de forță de muncă, poate fi dificil să îți găsești un job, dar ai alternative.

Dacă nu ai reușit să pătrunzi pe piața muncii, nici în sectorul public, nici obținând un job într-o companie privată, deși ai absolvit liceul sau facultatea, există o variantă în care poți face rost de o sumă lunară de bani ce îți poate fi de mare folos, într-un astfel de moment al vieții.

Este vorba despre șomaj. Îți poți întocmi un dosar de șomaj și poți beneficia de ajutor de la stat, timp în care te poți concentra să îți găsești un loc de muncă.

Condiții pentru obținerea șomajului, în cazul absolvenților

După cum spuneam, fie că ai terminat liceul sau facultatea, ai dreptul la indemnizația de șomaj.

Condiția pusă de legislația în vigoare spune că trebuie să treacă 60 de zile de la data finalizării studiilor, pentru a solicita o astfel de indemnizație de la stat. În această perioadă, fără a o depăși, absolventul trebuie să se înscrie la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din localitatea de domiciliu.

„Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin regelementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ”, explică reprezentanții ANOFM.

Atenție, însă, conform Legii nr. 76/2002, absolventul trebuie să aibă vârsta de peste 16 ani.

De asemenea, trebuie să știi că legislația permite tuturor absolvenților să se înscrie pentru căutarea unui job, iar apoi pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, indiferent dacă au finalizat cursuri liceale, invățământ gimnazial, școli speciale, facultate, postliceală și chiar dacă au urmat aceste cursuri la stat sau la privat.

„Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, precizează ANOFM.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2021 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de agențiile pentru ocuparea forței de muncă în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Acte necesare pentru șomaj 2021

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– actul de identitate;
– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
– Curriculum Vitae;
– declarație pe proprie răspundere – privind starea de sănătate;
– acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Dacă în perioada menționată, absolventul nu își găsește un loc de muncă, el poate solicita să beneficieze de indemnizația de șomaj. Deci, doar după cele 60 de zile.

Cât este indemnizația de șomaj în 2021

Conform legislației în vigoare, absolvenții cărora li se va acorda indemnizație de șomaj în 2021 vor primi 250 de lei lunar de la stat.

Cum se calculează indemnizația de șomaj? Valoarea indemnizației lunare primite reprezintă o sumă fixă, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR). ISR fiind 500 de lei, indemnizația este 250 de lei.

Indemnizația se acordă pe o perioadă de șase luni, considerată de stat ca fiind suficientă pentru ca absolventul să se poată integra pe piața muncii, deci, să își găsească un job și să fie independent.

Important. Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.

De ce ai șanse să îți găsești job prin ANOFM?

Ei bine, înregistrarea în ANOFM nu este doar o procedură ce trebuie bifată. Ai șanse reale ca inspectorii de aici să te ajute să îți găsești un loc de muncă, deoarece legislatia în domeniu e foarte clară:

Legea 76/2002 precizează că „Angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în căror rază își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora”.

Același act normativ spune că „Ministerele și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prin strategiile și politicile elaborate în domeniile pe care le coordonează, trebuie să asigure creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.

Prefecturile și autoritățile administrației publice locale au obligația să monitorizeze evoluțiile de pe piața muncii în plan teritorial, să participe activ la elaborarea și realizarea măsurilor de îmbunătățire a ocupării persoanelor neîncadrate în muncă și să sprijine activitatea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă”.

De asemenea, furnizorii de servicii de ocupare acreditați au obligația de a comunica lunar agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază își au sediul date privind numărul șomerilor mediați și încadrați în muncă.

Citește și: