Soluția României la atacurile cibernetice: proiectul valorează 70 de milioane de lei

Soluția României la atacurile cibernetice: proiectul valorează 70 de milioane de lei

Ne confruntăm din ce în ce mai mult cu atacuri cibernetice, mai ales pe fondul digitalizării din pandemie. Iată soluția României la atacurile cibernetice.

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) vrea să implementeze un sistem de alertă timpurie și informare în timp real (RO-SAT), privind atacurile asupra spațiului cibernetic național.

Finanțarea este cu bani europeni, iar proiectul este estimat la 69,6 milioane de lei, dintre care 58,72 miloane de lei asistență financiară nerambursabilă.

Astfel, CERT-RO a inițiat o licitație estimată la 24,2 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziția componentei centrale a RO-SAT, care include platforme informatice, pachete software de interconectare de platforme, servicii de dezvoltare software, servicii de furnizare de date și servicii de baze de date, conform documentelor analizate de Playtech.ro.

Soluția la atacurile cibernetice

Contractul va avea o durată de opt luni de la data atribuirii. Ofertele vor fi deschise spre finele lunii octombrie.

“Contractele care fac obiectul prezentei proceduri au ca obiect achiziția de soluții și servicii pentru crearea componentei centrale RO-SAT, denumită în cadrul documentului și sistem RO-SAT, conform Caietului de sarcini. Vor fi achiziționate următoarele: soluții și servicii componentă centrală RO-SAT – patformă RO-SAT, SIEM, soluție knowledge management”, se arată în datele analizate, ca fiind descrierea achiziției publice.

De asemenea, tot în documentul licitației, am găsit obiectivul general al proiectului. „Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT”, cod MySMIS2014+ 130277, în baza contractului de finanțare nr. 2/2.3.2/20.09.2019. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice. Proiectul finanțat prin POC are ca obiectiv general creșterea capacității operaționale a CERT-RO în vederea asigurării capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică”.

Astfel, prin implementarea RO-SAT, se urmărește creșterea nivelului de securitate al spațiului cibernetic național (instituții publice, companii private, utilizatori individuali), precum și creșterea capacității de răspuns la incidente de securitate cibernetică a CERT-RO.

Îmbunătățirea stării de securitate prin cunoașterea, prevenirea și contracararea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității cibernetice a organizațiilor din România este stipulată ca obiectiv al Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică.