Salariile din România, în ”noua normalitate”: cum s-au modificat câștigurile românilor

Salariile din România, în ”noua normalitate”: cum s-au modificat câștigurile românilor

Institutul Național de Statistică a publicat evoluția câștigurilor salariale pe piața muncii din țara noastră.

Conform datelor oficiale ale instituției de statistică, în luna aprilie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5804 lei, cu 19 lei (+0,3%) mai mare decât în luna martie 2021.

De asemenea, potrivit INS, câştigul salarial mediu nominal net a fost 3561 lei, în creștere faţă de luna precedentă cu 14 lei (+0,4%).

Domeniile de activitate care au înregistrat cele mai mari creșteri salariale

Potrivit INS, există o serie de domenii de activitate în care câștigul salarial net s-a apreciat cel mai mult.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8671 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1790 lei).

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%)

În luna aprilie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte), cât și a disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

– cu 18,1% în fabricarea produselor din tutun, cu 14,7% în activități de editare, respectiv cu 13,8% în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
– între 6,5% și 7,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea băuturilor, activități profesionale, științifice și tehnice;
– între 2,0% și 5,0% în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice).

În sectorul bugetar, s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (-7,8% ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare), respectiv în administrație publică (-0,7%).

În sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,4%).

Citește și: