Noi oportunități pentru firmele românești: ce se întâmplă de luna aceasta

Noi oportunități pentru firmele românești: ce se întâmplă de luna aceasta

Luna noiembrie vine cu vești cum nu se poate mai bune pentru mediul privat românesc. Analiștii anunță punerea în funcțiune a mult așteptatului sistem de facturare electronică, cunoscut sub denumirea „RO e-Factura”.

Noul sistem național are ca scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.

Atenție: noul sistem este opțional

Românii trebuie să știe că sistemul e-Factură va fi opțional inclusiv în relația dintre firme și instituții ale statului, cu precizarea că dacă firma emite factură electronică, autoritatea statului este obligată să o primească.

„Factura electronică reglementată de OUG nr. 120/2021 este emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată. Formatul XML şi transmiterea prin intermediul platformei puse la dispoziţie de Ministerul de Finanţe sunt elemente de noutate faţă de factura electronică definită de Codul Fiscal („o factură care conţine informaţiile solicitate (…) şi care a fost emisă şi primită în format electronic”).

Mai mult, facturile electronice emise prin RO e-Factura vor avea ataşată semnătura electronică aplicată de către Ministerul Finanţelor Publice, certificându-se faptul că nu mai sunt permise intervenţii asupra conţinutului acestora”, arată Izabela Stoicescu, senior manager, PwC România, şi Corina Mortici, senior associate.

Totodată, e important de menționat faptul că, în domeniul achiziţiilor publice, companiile care optează pentru utilizarea sistemului RO e-Factura vor avea obligaţia de a emite doar facturi electronice şi de a utiliza acest sistem în relaţie cu toate autorităţile contractante.

Prelucrarea facturii electronice se va realiza de beneficiarii – autorităţi publice utilizând fie aplicaţii informatice (pentru prelucrare exclusiv în format electronic), fie se va realiza conversia informaţiilor din factura electronică într-un format care permite citirea şi listarea. Conform OUG nr. 120/2021, prin prelucrarea facturii electronice de către autorităţile contractante se înţelege inclusiv parcurgerea fazelor execuţiei bugetare.

Există precizări speciale și pentru relația de tip B2B:

În relația comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

În situația în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare Registrul RO e-Factura.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

„Înscrierea în Registrul RO e-Factura se efectuează prin depunerea unui formular (084), iar pentru radiere se depune acelaşi formular, însă doar până la data la care devine efectivă înscrierea (1 a lunii următoare depunerii formularului iniţial 084). Detaliile legate de operarea Registrului RO e-Factura sunt prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1713/2021. Registrul va putea fi interogat pe site-ul oficial al ANAF.

Rămâne de văzut cât de atractiv va fi acest sistem pentru fiecare din cele două categorii pentru care se iniţiază utilizarea lui în luna noiembrie (B2G – Business to Government, respectiv B2B). În viitor, se urmăreşte extinderea utilizării sistemului naţional RO e-Factura pentru tranzacţii între toţi operatorii economici”, mai transmit consultanții Pwc.

Proiectul „e-Factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Citește și: