Ce este factura electronică pentru români: ce știm după ce e-Factură a trecut de Guvern

Ce este factura electronică pentru români: ce știm după ce e-Factură a trecut de Guvern

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind sistemul electronic de facturare e-Factură.

„În condițiile unui cadru internațional și intern puternic marcat de criza pandemică, politica fiscală aplicată de către Ministerul Finanțelor vizează recuperarea contracției economice din anul 2020, realizarea graduală a consolidării fiscale și susținerea unei creșteri economice sustenabile, cu luarea în considerare a impactului și dinamicii tehnologiilor digitale asupra schimbării paradigmei modelelor de creștere economică.

Digitalizarea este un fenomen vizibil cu puternice implicații în domeniul economic, cu o evoluție extrem de rapidă ce creează noi oportunități pentru mediul de afaceri în relațiile comerciale și generează creșterea conectării și interacțiunii cu instituțiile publice, sens în care este necesară redefinirea proceselor și folosirea tehnologiei cu luarea în considerare a principalilor factori determinanți, precum: transmiterea, recepționarea și analizarea în timp real a datelor, procesarea unor volume mari de date, crearea de noi servicii în spațiul public care să aducă plus valoare în activitatea mediului de afaceri.

După cum cunoașteți, la nivelul Uniunii Europene, combaterea fraudei și evaziunii fiscale este un obiectiv prioritar, iar atingerea acestui obiectiv se urmărește atât la nivel comunitar prin adoptarea de măsuri comune, aplicabile tuturor statelor membre, cât și la nivel național, fiecărui stat membru revenindu-i obligația de a lua măsuri în vederea întăririi capacității administrative și a creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor.

Proiectul „e-Factura – sistem obligatoriu de facturare electronică“ a fost demarat în luna martie 2020 de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, vizând în principal îmbunătățirea și consolidarea gradului de colectare a TVA și prevenirea/combaterea evaziunii fiscale”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Tot ce trebuie șă știi despre e-Factura 

„A fost adoptată ordonanța privind implementarea, administrarea și funcționarea sistemului național e-Factură. Este un proiect strategic pentru România, care urmărește trei mari direcții. Pe de o parte oferă un serviciu public pentru derularea achizițiilor publice, pe de altă parte coerență în realizarea politicilor fiscal-bugetare, ne va permite să controlăm și să verificăm mult mai ușor modul în care se realizează execuția bugetară la diverse insituții și companii, precum și creșterea eficienței în reducerea evaziunii și consolidarea colectării TVA. Este pentru început funcțional numai în relația companii – stat (business to government – B2G), dar reprezintă o bază pentru dezvoltări ulterioare către relația dintre companii (business to business – B2B)”, a declarat ministrul Finanțelor, la finalul ședinței de guvern de luni seara.

Românii trebuie să știe că sistemul e-Factură va fi opțional inclusiv în relația dintre firme și instituții ale statului, cu precizarea că dacă firma emite factură electronică, autoritatea statului este obligată să o primească.

„Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura devine operațional în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României”, potrivit proiectului de ordonanță.

Citește și: