Gata cu sporurile care îți dublează salariul, chiar și la stat: schimbările din legea salarizării care supără

Gata cu sporurile care îți dublează salariul, chiar și la stat: schimbările din legea salarizării care supără

Legea salarizării va suferi schimbări majore în viitorul apropiat, după scandalul legat de sporurile extraordinare ale salariaților de la stat.

În ultima jumătate de an, s-a discutat de mai multe ori despre sporurile pe criterii fantastice de care se bucură bugetarii români. În 2021, mulți dintre ei încă se bucură de ”spor de calculator”, în timp ce angajații din justiție primesc ”spor de confidențialitate”. Problema nu ține însă neapărat de sporuri, ci de valoarea lor ostentativă. Nu puține sunt situațiile în care sunt dublate salariile angajaților prin intermediul sporurilor. 

Din fericire, există o inițiativă care, în condiții ideale, va duce la remedierea situației. Pe parcursul zilei de astăzi, 14 aprilie, Guvernul va dezbate un memorandum referitor la principiile care vor sta la baza viitoarei legi a salarizării în sectorul public, cu accent pe sporuri.

Unele dintre cele mai importante principii vizează revizuirea sistemului de acordare a sporurilor. Guvernul urmărește plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual, independent de numărul lor. În memorandum se precizează că plafonarea în prezent la 30% din suma salariilor de bază nu este aplicată pentru tot personalul bugetar. Astfel se ajunge în situația acordării unui număr mai mare de sporuri pentru aceste categorii bugetare, în detrimentul altor categorii de personal bugetar care nu pot depăși acest plafon.

Lista completă a modificărilor la Legea Salarizării, propuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor, se poate vedea mai jos:

 

  • reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;
  • introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;
  • plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;
  • revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :
  • sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;
  • analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;
  • acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;
  • implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în acelașii timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

 

Citește și: