Ce faci după faliment, dacă ai avut asigurare la City Insurance: ghidul este online

Ce faci după faliment, dacă ai avut asigurare la City Insurance: ghidul este online

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat, luni, un ghid util cetățenilor care au asigurări la City Insurance sau care trebuie să beneficieze de despăgubiri de pe urma companiei.

Ghidul vine la pachet cu un infografic foarte explicit și este realizat într-o manieră ușor de înțeles pentru oricine este interesat de procedurile care trebuie desfășurate în contextul falimentului celui mai mare asigurator RCA de pe piața românească, City Insurance.

Îți amintesc faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1148/17.09.2021 retragerea autorizației de funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance S.A.) și promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, în temeiul prevederilor legale aplicabile.

Ghid și infografic dedicat asiguraților și beneficiarilor City Insurance

Pentru a proteja consumatorii de produse și servicii de asigurare, în România există Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor.

FGA are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător persoană juridică română.

Destinaţia principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (500.000 lei/creanță de asigurare).

Procedura de plată instrumentată de FGA este una administrativă, necontencioasă, fiind reglementată de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare şi de normele ASF emise în aplicarea acesteia.

Practic, creditorii de asigurare nu trebuie să se adreseze instanțelor judecătorești pentru obținerea din disponibilitățile Fondului a sumelor cuvenite reprezentând despăgubiri/restituiri de primă, ei se vor adresa FGA cu o cerere de plată. În urma analizării cererii de plată, FGA va emite o decizie de soluționare a cererii de plată. Creditorii de asigurări care nu sunt mulțumiți de această decizie (în sensul respingerii parțiale sau totale a cererii de plată) pot contesta, fiind astfel garantat dreptul de acces la justiție.

De asemenea, creditorii de asigurări care au daune avizate de City Insurance S.A. înaintea publicării deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență, dar pentru care asigurătorul nu a deschis dosarele de daună, precum și creditorii de asigurări care suferă o daună acoperită de un contract de asigurare încheiat cu City Insurance S.A. în intervalul de timp dintre decizia ASF și 90 de zile de la data pronunțării de către instanța judecătorească a hotărârii privind deschiderea procedurii falimentului societății, vor adresa o solicitare scrisă FGA pentru deschiderea dosarului de daună respectiv.

Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita sume de la FGA se naște la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare și constatare a situației de insolvență a City Insurance S.A., dată de la care pot fi adresate FGA cereri de plată.

Orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva City Insurance S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o asigurare valabilă, poate formula o cerere de plată motivată adresată FGA nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept.

Pentru daunele avizate de City Insurance S.A. înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021 și pentru care City Insurance S.A. nu a deschis dosarul de daună, FGA procedează la deschiderea acestui dosar, la solicitarea scrisă a petentului. Cererea de plată privind acordarea restituirilor de primă (model) se regăsește în normele ASF și pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro.

Cererea de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor (model) se regăsește în normele ASF și pe pagina de internet a FGA – www.fgaromania.ro. În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF nr. 1148/17.09.2021, FGA este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor legale, după parcurgerea de creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată.

infofrafic-city-insurance

Mai multe detalii privind procedurile legale pot fi găsite în Ghid